Bilsalg

Klimarådet foreslår øget dieselafgift

For at sikre, at Danmark når sine klimamål, bør regeringen hæve afgiften på diesel, foreslår Klimarådet i forbindelse med ny statusrapport.  

Dieselbilerne lever en omtumlet tilværelse. Dels vil det for dieselbiler uden partikelfilter senere på året blive ulovligt at køre ind i landets fire største byer. Og dels faldt dieselbilernes andel i nyvognssalget fra 13 procent i 2021 til 10 procent i 2022.  

Og nu bliver det måske også dyrere at tanke sin dieselbil op. I hvert fald hvis det står til Klimarådet, der er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan finde sted.

Rådet anbefaler nemlig, at regeringen så hurtigt som muligt hæver afgiften på diesel.  

Det skal ske for at reducere udledningerne af drivhusgasser, så Danmark kan leve op til vores klimamål for 2025 og 2030, fastslår Klimarådet.  

Forslaget om øget afgift på diesel blev præsenteret på et pressemøde tirsdag formiddag og her satte Klimarådet ikke ord på, hvor stor en afgiftsforhøjelse, der foreslås. I Klimarådets rapport henvises der dog til et svar fra Skatteministeriet, der fastslår, at en forhøjelse af afgiften på 0,53 øre vil reducere udledningerne herhjemme med 500.000 tons CO2.  

Reduktionerne vil især komme fra grænsehandlen, hvor diesel pt. ofte købes i Danmark, efter Tyskland har hævet dieselafgifterne og fortsat gør det.  

Klimarådet fremhæver, at afgiften på diesel aktuelt er lavere, end den er på benzin, men fastslår også, at en øget dieselafgift vil ramme både erhvervskøretøjer som lastbiler og personbiler.  

“Hvis man ønsker at kompensere ejere af dieseldrevne personbiler for den højere dieselafgift, er det en mulighed at gøre det gennem en reduktion af udledningsafgiften,” lyder det derfor fra Klimarådet i rapporten.  

Klimarådets generelle vurdering af regeringens klimaindsats er, at det ikke er sandsynliggjort, at den vedtagne klimapolitik vil betyde, at vi når klimamålene for 2030 eller mellemmålet for 2025.  

Da klimamålet i 2025 i virkeligheden er et gennemsnit af årene 2024, 2025 og 2026, er der kun 10 måneder til, at opgørelsesperioden begynder. Og derfor er der brug for tiltag, der kan vedtages og indfases med det samme, fastslog Klimarådet, hvilket blandt andet er derfor, man foreslår en højere dieselafgift.  

“Der skal ske noget meget, meget snart,” fremhævede Klimarådets formand Peter Møllgård på pressemødet.  

Adspurgt hvad danskerne selv kan gøre for at bidrage til den grønne omstilling generelt, fremhævede Møllgård igen transportområdet ved at foreslå danskerne at købe elbiler frem for diesel- eller benzinbiler. 

Men hvor Klimarådet ser med stor alvor på regeringens klimapolitik inden for eksempelvis landbruget, som vurderes som utilstrækkelig, er der generelt mere optimistiske toner, når det kommer til transportområdet.  

“Udviklingen på transportområdet er godt i gang, men bør følges tæt,” lyder konklusionen således.  

“For det første forventes det, at transporten i betydelig grad udvikler sig i en mere klimavenlig retning under de nuværende rammebetingelser. Særligt efter 2030 forventes transportens udledninger at falde relativt meget, hvilket især er drevet af faldende udledninger fra personbiltransporten. For det andet er yderligere reduktioner i transporten i mange tilfælde dyre. Det skyldes blandt andet, at personbiltransporten, som udgør en stor del af udledningerne fra vejtransporten, allerede betaler høje afgifter,” lyder det fra Klimarådet. 

Det er et synspunkt som deles af Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark: 

“Elbilerne vinder markedsandele hurtigt, og danskerne har for alvor taget elbilerne til sig. Den udvikling vil kun fortsætte og accelerere, så der er jeg enig med Klimarådet. Men hvis man fra politisk hold skal gøre noget, drejer det sig om at sikre ladeinfrastrukturen og mere grøn strøm til elbilerne,”siger hun.  

Endelig fastslår Klimarådet, at det er “hensigtmæssigt”, at regeringen ønsker at fremme den grønne transport, herunder vejtransporten, yderligere frem mod 2030 som offentliggjort i regeringsgrundlaget. Især taget i betragtning af, at regeringen har annonceret, at den vil flytte målet om klimaneutralitet fra 2050 til 2045, lyder klimarådets analyse.