Elbiler

Kun elbiler går frem i blodrødt år

Mens salget af såvel benzinbiler, dieselbiler og pluginhybrider gik tilbage i 2022 i forhold til året før, trækker elbilerne salget opad. 

2022 vil af mange bilforhandlere blive husket som et udfordrende år. Ikke nok med, at bilsalget var særdeles udfordret. Energipriser, ventetider på reservedele, øget lønpres og stigende inflation bidrog også til, at 2022 langt fra var et år, som autobranchen vil huske med glæde. 

I alt blev der indregistreret 148.295 nye biler i 2022, hvilket er en nedgang på knap 20 procent i forhold til de 185.312, der blev solgt i 2021.  

Den værste procentvise tilbagegang oplevede dieselbilerne, der faldt med 36 procent, mens pluginhybriderne faldt med knap 35 procent og benzinbilerne faldt med knap 24 procent.  

Salget af elbiler steg omvendt med knap 24 procent, så der i alt blev solgt knap 31.000 elbiler i 2022 mod knap 25.000 året før. Fordi det samlede nyvognssalg samtidig er faldet, er andelen af elbiler gået fra 13 procent i 2021 til knap 21 procent i 2022, hvilket er rekord.  

“Det er positivt, at elbilerne vinder frem og sætter rekord, men det ændrer ikke på, at det har været et hårdt år for autobranchen generelt. Både nyvogns- og brugtvognssalget oplevede markante fald og eftermarkedet var også særdeles udfordret med stigende udgifter,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Brugtvognssalget går også markant tilbage 

Brugtvognssalget blev således også presset i 2022, hvor det samlede salg faldt med 10 procent i forhold til 2021. I alt blev der foretaget 504.457 genregistreringer i 2022, hvis man medregner brugtimport og ejer-/brugerskift, hvor antallet var 650.563 i 2021.  

Her er det igen elbilerne, der gør det bedst med en vækst på knap 71 procent. I brugtvognssalget er pluginhybriderne dog også gået frem, mens tilbagegangene for benzin- og dieselbiler er mere beskedne. Dieselbilerne er i brugtvognssalget faldet med 17 procent, mens benzinbilerne er faldet med 12 procent. 

Opladelige biler dominerede i december

Ser man isoleret på årets sidste måned faldt brugtvognssalget med 16 procent i december 2022 i forhold til samme måned året før. Nyvognssalget faldt i december 2022 med 14 procent i forhold til året før, hvilket er bedre end gennemsnittet for året generelt.  

Mest opsigtsvækkende er det, at 37 procent af alle nye biler solgt i december var elbiler, mens yderligere 23 procent var pluginhybrider. Det betyder, at over 60 procent af alle nye solgte biler i december var opladelige biler. Benzinbilerne udgjorde 29 procent af salget, mens dieselbilerne udgjorde omkring 9 procent af salget.  

“Vi så også december 2021, at de grønne biler satte rekord, inden afgifterne steg ved årsskiftet. Det er opsigtsvækkende, at elbilerne lægger så stor afstand til pluginhybriderne, og det viser, at bilaftalen fra 2020 virker efter den politiske hensigt,” siger Gitte Seeberg. 

Ved udgangen af 2022 var der i alt 2.794.048 indregistrerede personbiler i Danmark. Heraf var knap 64 procent benzinbiler, 27 procent dieselbiler, lidt over 4 procent elbiler og knap 4 procent pluginhybrider. Samlet set er bestanden af personbiler svagt stigende fra 2.781.862 ved udgang af 2021. 

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent