Bilforhandlere

Mange værksteder har ikke fået hævet timeprisen i årevis

I de fleste tilfælde afviser forsikringsselskaberne at hæve timepriserne, selvom værksteder og lakerere lider på grund af tårnhøje udgifter. Mange har ikke fået hævet timepriserne i årevis, viser ny undersøgelse.  

AutoBranchen Danmark har løbende dokumenteret, hvordan energikrise, inflation og generelt øgede udgifter påvirker økonomien på eftermarkedet og i skadesbranchen specifikt. Men trods forsikringsselskabernes insisteren på, at de har god dialog med værksteder og lakerere, viser ny undersøgelse, at kun de færreste får hævet timeprisen.  

Det er således kun 34 procent af respondenterne i en ny undersøgelse blandt AutoBranchens Danmarks værksteds- og autolakerermedlemmer, der angiver, at de i løbet af det sidste år har fået hævet timepriserne.  

62 procent har derimod ikke fået hævet timeprisen.  

“Undersøgelsen bekræfter desværre, at de markedsførende forsikringsselskaber, trods løfter om det modsatte, presser branchen til et ræs mod bunden, hvor økonomien hænger dårligere og dårligere sammen, og hvor fremtidsudsigterne bliver meget dystre for mange,” siger eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark, Nicky Bobak.   

Af de respondenter, der svarer, at de har fået hævet timeprisen inden for det seneste år, er der ingen, der har fået hævet timeprisen flere gange end den normale årsregulering. Det står i stærk kontrast til situationen i Tyskland, hvor det markedsførende bilforsikringsselskab HUK-Coburg har hævet timeprisen ekstraordinært to gange.  

Og hvis værksteder og lakerere har fået hævet timeprisen, er det kun 2,3 procent, der svarer, at timeprisstigningen modsvarer de øgede udgifter, som de har haft. 14 procent svarer, at timeprisstigningerne ikke modsvarer udgiftsstigningerne, men at det er tæt på, mens 75 procent svarer, at timeprisstigningerne er meget langt fra at modsvare de hævede udgifter.  

AutoBranchen Danmark har af samme grund opfordret til, at forsikringsselskaberne gennemfører generelle og ekstraordinære timeprisstigninger til alle deres underleverandører i skadesbranchen.   

Mange har ikke oplevet timeprisstigninger i årevis  

Af de respondenter, der ikke har fået hævet timeprisen i løbet af det seneste år, er der en stor del, som ikke har oplevet timeprisstigninger i årevis.   

25 procent svarer, at det enten er eller tre til fire år siden, at deres timepris er blevet reguleret eller endnu længere tid siden. 37 procent svarer, at det er mellem to og tre år siden, at deres timepris er blevet reguleret, mens 28 procent svarer, at det er mellem et og to år siden. I de fleste tilfælde skyldes det, at forsikringsselskaberne helt har afvist at hæve timeprisen.   

“Det er rystende, at så mange ikke har fået hævet timeprisen i årevis. Branchens økonomi bliver udhulet mere og mere. Det er ikke kun et problem for branchen, men kan også blive et problem for forsikringsbranchen og ikke mindst deres kunder, hvis der bliver længere og længere mellem værkstederne,” siger Gitte Seeberg, direktør i AutoBranchen Danmark.    

Undersøgelsen viser også, at mange værksteder og lakerere frygter at miste kunder, hvis de kræver højere timepriser. Den viser dertil, at krav om højere timepriser ofte bliver mødt af krav om højere rabat til forsikringsselskaberne, hvilket betyder, at økonomien på værkstedet eller hos autolakereren ikke vil blive væsentligt forbedret, hvis overhovedet.   

Kun 15 procent af respondenterne svarer i undersøgelsen, at deres timepris’ niveau er tilfredsstillende, mens 75 procent svarer, at timeprisens niveau enten er utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende.   

I undersøgelsen er der også blev spurgt til værkstedernes og lakerernes tilfredshed med samarbejdet med de enkelte forsikringsselskaber. Her klarer Tryg sig suverænt dårligst og over 50 procent af respondenterne svarer, at de enten har et dårligt eller rigtig dårligt samarbejde med Tryg.   

Det er også Tryg, der er suveræn topscorer, når værksteder og lakerere svarer på, hvilket forsikringsselskab, de har størst udfordringer med. Her svarer 50 procent Tryg, mens Taksatorringen følger som nummer to og Topdanmark er nummer tre.   

IF Forsikring, GF Forsikring og Gjensidige er de tre forsikringsselskaber, som flest vurderer, at de har et godt samarbejde med.   

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert