Eftermarked

Mangel på arbejdskraft betyder længere ventetid på værkstedet 

Ventetiden er blevet længere på flere værksteder – og det skyldes i udpræget grad mangel på arbejdskraft, men større og mere komplicerede reparationer har også indvirkning.

Det er i høj grad manglen på arbejdskraft, der er skyld i, at ventetiden på en del af landets autoværksteder i øjeblikket er længere end normalt.  

Det viser den seneste kvartalsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer, der forud for hvert kvartals begyndelse tager temperaturen på branchen.  

20 procent af respondenterne svarer i undersøgelsen, at ventetiden på værkstedet er længere end normalt. Og når man skal pege på, hvorfor ventetiden er øget, er der ingen tvivl. 

Næsten 58 procent svarer, at den længere ventetid skyldes mangel på arbejdskraft, mens 26 procent svarer, at det skyldes længere reparationstider end tidligere. 

At der er kommet flere skader, og at skaderne er større og mere komplicerede, spiller ifølge respondenterne også ind.  

Til gengæld er det de færreste, der mener at øgede leveringstider på reservedele spiller ind.  

I kvartalsundersøgelsen bliver der også spurgt ind til, om man har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Her svarer 60 procent, at det er tilfældet. 

Eftermarkedet hårdest ramt

Og det er i særlig grad stillingerne på værkstedet, der er svære at besætter. 86 procent svarer, at deres virksomheder har svært ved at rekruttere mekanikere, mens 49 procent svarer, at de har svært ved at rekruttere karrosseriteknikere. 16 procent svarer omvendt, at de har svært ved at rekruttere sælgere.  

“Vi har set, at antallet af skader er steget kraftigt og det betyder selvfølgelig noget, men det er tydeligt, at manglen på arbejdskraft er en meget stor udfordring for branchen og for eftermarkedet især,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark. 

Det handler både om at tiltrække flere til branchen, men det handler også om at fastholde de medarbejdere der er, fastslår han. 

“Vi ser i disse år, at mange forlader branchen, fordi de får tilbudt bedre betalt og mindre stressende job andre steder. Det er selvsagt et problem for branchen selv, men det er også noget, som branchens kunder – herunder forsikringsselskaberne – bør tage meget seriøst,” siger Nicky Bobak.  

“Når eksempelvis pladesmede eller lakerere hele tiden skal kæmpe med forsikringsselskabernes taksatorer, går det ud over arbejdsglæden og den faglige stolthed. Derfor får mange nok og søger andre steder hen. Samtidig har vi hørt, at nogen i branchen har svært ved at anbefale andre at søge ind i branchen på grund af de hårde vilkår, og det skaber selvfølgelig problemer – både i dag og i særlig grad på sigt. Det må forsikringsselskaberne agere på, hvis de også i fremtiden skal kunne sælge forsikringsprodukter,” siger Nicky Bobak.  

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert