Eftermarked

Massiv efterspørgsel på alternativ til Autotaks 

Kun hver ottende ønsker ikke, at der etableres et alternativ til Autotaks, viser rundspørge blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer. Det kalder på inddragelse og udvikling, mener eftermarkedschef.

AutoBranchen Danmark har i den seneste tid beskrevet utilfredsheden med Forsikring & Pensions tilbudssystem Autotaks. Mange oplever ikke, at systemet reelt er vejledende, sådan som det bør være, og systemet, der de facto har monopol herhjemme, udvikles i langt overvejende grad til fordel for forsikringsselskaberne og ikke branchen som sådan, har kritikken lydt.  

Samtidig har forsikringsselskabernes brug af Autotaks – der blandt andet baserer sig på robotstyrede godkendelser af rapporterne – betydet, at mange værksteder og lakerere oplever, at de ikke får betaling for det fulde arbejde, de udfører. 

Og nu viser en medlemsundersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer, at et stort flertal af respondenter gerne så, at Autotaks fik konkurrence fra andre tilbudssystemer. 

I alt svarer 62,8 procent af respondenterne således, at de mener, at Autotaks bør suppleres af andre tilbudssystemer. 

Omvendt svarer 13,8 procent af respondenterne, at de ikke mener, at der er brug for et alternativ til Autotaks. 

23,4 procent af respondenterne svarer “ved ikke”.  

Brug for handling

Og for eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark, Nicky Bobak, viser tallene med stor tydelighed, at der er brug for handling: 

“Det er meget tiltrængt, at Autotaks får noget konkurrence. Det er uholdbart, at vi de facto har et monopol, der dikterer udviklingen i hele skadesbranchen,” siger Nicky Bobak. 

“Hvis nu skadesbranchen reelt set havde indflydelse på udviklingen af Autotaks og ikke mindst forsikringsselskabernes brug eller måske snarere misbrug af systemet, kun det måske gå an. Men når det ikke i højere grad er muligt at påvirke Autotaks, så kan jeg godt forstå, at mange har fået nok og ønsker sig noget nyt og bedre,” siger han.  

Han appellerer til, at Forsikring & Pension og forsikringsselskaberne nøje overvejer, hvordan de udvikler og bruger Autotaks, og han opfordrer til, at såvel branchen selv som dens brancheorganisationer får reel medindflydelse på Autotaks, og hvordan det bruges.

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert