Arbejdsgiver

Medarbejdere stiller større krav til arbejdspladsen

Vi vil have det godt når vi går på arbejde. Nutidens medarbejdere har brug for god balance mellem job og privatliv – det såkaldte work/life-balance.

Den generation som nu kommer ud på arbejdsmarkedet, stiller andre krav end for 10 år siden.

Derfor er der også brug for, at ledere og medarbejdere i fællesskab sætter rammerne for god trivsel på arbejdspladsen.

Det fortæller Loke Bisbjerg Nielsen, der er projektleder i Dansk Metal og særligt har fokus på samarbejdet med AutoBranchen Danmark i forbindelse med trivselsindsatsen “Respekt på Værkstedet”.

I indsatsen har 10 af AutoBranchen Danmarks medlemsvirksomheder mulighed for at forebygge og holde fast i det gode arbejdsmiljø eller få redskaber til at håndtere forskellige udfordringer.

“Man skal huske, at vi bruger en tredjedel af døgnet på vores arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen fungerer. Hvis din medarbejder mistrives på sit arbejde, så fungerer han eller hun heller ikke ordentligt derhjemme og så kan det sætte sig og få store konsekvenser både på job og hjemme. Og selvfølgelig resultere i fravær og sygemeldinger,” fortæller Loke BIsbjerg Nielsen.

Han har haft første workshop med en række virksomheder, hvor både en leder og en medarbejder deltog. Flere virksomheder er kommet med siden, og der er stadig plads til et par stykker mere.

“Det koster ikke andet end den tid, man lægger i det, for vi har hentet fondsmidler fra Velliv Foreningen. Vi ser, at flere andre brancher også har taget fat om emnet, og det viser bare hvor vigtigt det er,” siger han videre.

“Nogen har måske et eller andet problem med trivslen på værkstedet eller i virksomheden generelt. Eller med omgangstonen. Men det er vigtigt at understrege, at man slet ikke behøver have synlige udfordringer. At arbejde med at forebygge mistrivsel på arbejdspladsen, er at arbejde for et fortsat godt kollegaskab og at skabe en arbejdspladskultur, der kan rumme de kollegaer, du måske får senere” siger Loke Bisbjerg Nielsen.

Han slår fast, at når tiltag som dette har fokus fra både ledelse og medarbejder, er der størst garanti for succes.

”Ledelsen har det overordnede ansvar for trivsel på arbejdspladsen. Men det ansvar løftes bedst i samarbejde med medarbejderne, når medarbejderne tager ansvar for hinanden.Vi har altid kontakt med både en leder og en medarbejder, og vi kommer på et besøg, hvor hele virksomheden deltager og vi ser eksempler på, hvordan vi alle har forskellige grænser for, hvad vi synes er i orden. Det er en vigtig ting.”

Læs her, hvad deltagerne sagde efter første workshop i januar.