Jura

Motorgruppefritagelse forlænges med få opdateringer

EU-Kommissionen har valgt at videreføre gruppefritagelsen for motorkøretøjer med få, men væsentlige ændringer på adgangen til bilers data.

Som AutoBranchen Danmark beskrev i 2022, har EU-Kommissionen besluttet ikke at lave en ny gruppefritagelse for motorområdet, når den nuværende udløber den 31. maj. I stedet forlænges den eksisterende motorgruppefritagelse og dens guidelines med nogle få opdateringer til den 31. maj 2028. I denne periode vil EU-Kommissionen følge udviklingen i branchen tæt mhp. en ny motorgruppefritagelse fra 2028.

De få opdateringerne er væsentlige, fordi de bl.a. drejer sig om adgangen til bilers data. I de opdaterede guidelines præciserer EU-Kommissionen, at uautoriserede reparatører skal have lige adgang til de samme data fra bilerne, som autoriserede reparatører får. Dermed slår EU-Kommissionen nu fast, at autoriserede og uautoriserede skal have lige muligheder for at reparere køretøjer, hvilket AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg bifalder.

”Data fra biler bliver en stadig vigtigere del af at betjene, servicere og reparere biler. Derfor er det afgørende for den frie konkurrence på eftermarkedet, at bilfabrikkerne ikke får lov til selv at bestemme, hvem der kan få adgang til denne data. Det er dog vigtigt at slå fast, at AutoBranchen Danmark og vores paraplyorganisation Cecra stadig ønsker en datalovgivning specifikt for autobranchen, hvilket vi arbejder videre på”, fortæller Gitte Seeberg.

Med den nye motorgruppefritagelse indføres der også et proportionalitetsprincip for adgang til data. Hvis en bilproducent bruger cybersikkerhed som begrundelse for ikke at dele bestemte data med en uautoriseret reparatør, skal der være proportionalitet mellem konsekvenserne ved ikke at dele data vs. den uautoriserede virksomheds behov for at få adgang til den specifikke data.

Ifølge Gitte Seeberg burde EU have lavet klarere regler på dette område.

”Det ville have været bedre, hvis EU havde lyttet til vores opfordringer om datalovgivning for autobranchen, hvor adgangen til data blev reguleret klart og tydeligt. Med brugen af et proportionalitetsprincip står det hen i det uvisse, præcis hvor grænsen går for deling af data,” fortæller Gitte Seeberg.

AutoBranchen Danmark og vores samarbejdspartnere i Europa vil følge udviklingen tæt fra reglerne træder i kraft den 31. maj mhp. at sikre den frie konkurrence i branchen.

Kontakt

Nicolai Fiil-Søby

Politisk konsulent og direktionsassistent (Barsel)