Bilforhandlere

Ny afklaring giver bedre mulighed for reklameoptagelser på prøveplader

Du kan godt bruge prøveplader, når der tages billeder og video af bilerne, selvom du ikke er officiel importør. Du skal blot importere biler i et vist omfang, fastslår Motorstyrelsen. 

AutoBranchen Danmark har fået en del henvendelser om, hvorledes vores medlemmer må filme og tage billeder af biler på prøveplader ude i det ganske land. Reglen har altid været, at det alene er importøren og fabrikanten, som må tage billeder af bilen, jf. køretøjsregistreringslovens § 7 b, stk. 2.  

Men hvad er så definitionen på en ”importør”? AutoBranchen Danmark har undersøgt sagen nærmere.  

Af køretøjsregistreringslovens § 7 b, stk. 2 fremgår det, at prøveskilte kun må bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til de formål, der er oplistet i bestemmelsens nr. 1-10. Af punkt nr. 9 fremgår det, at prøveskilte må bruges til optagelse af fotografier eller film af et køretøj.  

Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer og kun for at fremstille reklamemateriale for køretøjet. Vi har derfor undersøgt, om alle virksomheder, der importerer køretøjer, er omfattet af bestemmelsen, eller om det blot er importører, som har en aftale med fabrikanten, som er omfattede. 

Da der er tale om en uændret videreførelse af den tidligere bestemmelse herom i registreringsbekendtgørelsen, er bemærkningerne til § 7 b, stk. 2, nr. 9 desværre ganske kortfattede. Der fremgår derfor ingen definition af, hvem der kan anses for importør. Der foreligger så vidt vides heller ikke retspraksis på området, og forholdet er ikke beskrevet i den juridiske vejledning. 

Ny melding giver afklaring

Motorstyrelsen har over for AutoBranchen Danmark dog gjort det klart, at det kun er erhvervsdrivende, som importerer en vis volumen af en given type af køretøj, som vil have en legitim interesse i at fremstille reklamemateriale for køretøjet. Det vil derfor være sådanne virksomheder, der vil kunne anses for importører i bestemmelsens forstand.  

Det er underordnet, om der er tale om en officiel importør eller en parallelimportør, så længe det kan anses for en naturlig del af virksomhedens forretningsudøvelse at fremstille reklame for køretøjet og at importen har et vist omfang.  

Derudover oplyser Motorstyrelsen, at de vil vurdere forholdene individuelt og konkret i alle tilfælde, og at de i tilfælde af tvivl vil lægge vægt på om formålet reelt er at reklamere for køretøjet. 

Sammenfattende kan både de officielle importører og parallelimportører være omfattede af bestemmelsen, hvis de har et behov for at fremstille reklame som beskrevet ovenfor.  

”Det er glædeligt, at der nu er en afklaring om, hvorvidt man må bruge prøveskilte på importerede biler for, at man kan fremstille billede- og filmmateriale for bilen. Praksis har nemlig været uafklaret, men med seneste klarlægning kan vi endelig definere, hvad en importør er i køreregistreringslovens forstand,” siger Naser Al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark. 

Kontakt

Juridisk hotline