Bilforhandlere

Ny købelov er trådt i kraft: Forhandlerne har ansvaret i længere tid

Den nye købelov stiller nye og højere krav til landets bilforhandlere. AutoBranchen Danmarks jurister står klar med rådgivning og assistance, hvis der opstår tvivlsspørgsmål 

Da klokken slog midnat, og kalenderen skiftede fra 2021 til 2022, trådte den nye købelov i kraft og ændrede derved på nogle centrale spilleregler i den danske autobranche.  

Købeloven øger forbrugernes rettigheder og betyder samtidig, at kravene til bilforhandlerne er blevet skærpet.  

Mest afgørende vurderes ændringen af formodningsreglens varighed fra seks måneder til tolv måneder, hvilket betyder, at forhandleren nu skal tage ansvar for bilen i dobbelt så lang tid som hidtil, efter den er solgt.  

Efter 12 måneder overgår bevisbyrden fra sælger til køber. Reklamationsretten gælder dog fortsat i i alt to år, sådan som det også var tilfældet, før den nye købelov trådte i kraft. 

Derudover kan forhandlerne frivilligt vælge at stille ekstra garantier, som kan sælges til kunderne. Kravene til garantierne, som altså ikke er lovpligtige, er blot, at de stiller kunden bedre end den lovbestemte reklamationsret allerede gør.  

Handelsgarantierne er dog modsat tidligere nu også omfattet af købeloven og ikke bare markedsføringsloven – og bøderne er steget. Så også her skal man være opmærksom på, hvad de garantier man sælger til kunderne indeholder.  

Købelovens regler gælder som hidtil ved salg af alle biler uanset alder.  

Jurister står klar med hjælp

AutoBranchen Danmark kommer i den kommende tid til at følge udviklingen tæt, efter den nye købelov er trådt i kraft. 

“Det er klart, at autobranchen og særligt forhandlerne lige skal vænne sig til de nye regler. Vi har i månederne op til årsskiftet gjort, hvad vi kunne for at klæde branchen så godt på som muligt, men det er kun naturligt, at der stadig kan være tvivlsspørgsmål ude i bilhusene. Og derfor står vi med vores jurister selvfølgelig klar til at hjælpe, når der vil opstå brug for det,” forsikrer Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

AutoBranchen Danmarks jurister kan kontaktes på telefon 33 31 45 55 eller jura@abkd.dk. 

Hvis man som forhandler ønsker at minimere den økonomiske risiko ved den nye købelovs regler, kan man tegne forsikring hos eksempelvis CarGarantie, som AutoBranchen Danmark har en fordelsaftale med. Det kan du læse mere om her Ny købelov giver travlhed hos CarGarantie  – AutoBranchen Danmark 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat