Bilforhandlere

Ny praksis for værdiansættelse af køretøjer til eksport 

På baggrund af to afgørelser fra Motorankenævnet, ændrer Motorstyrelsen nu praksis for tidspunkt for søgning på annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport. 

Den nye praksis gælder fra 1. januar 2022.  

Fra og med den 1. januar 2022 vil Motorstyrelsen fastsætte handelsprisen med udgangspunkt i det annoncemateriale, som er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor køretøjet er anmeldt til eksport. 

Motorstyrelsen har hidtil udsøgt annoncemateriale med udgangspunkt i den dato, hvor køretøjet er udført af Danmark, og ikke med udgangspunkt i datoen, hvor køretøjet er anmeldt til eksport.  

Motorankenævnet bemærker, at den praksis, der skal benyttes er fastslået af Landsskatteretten i to afgørelser af 11. december 2019.  

Læs mere på SKAT’s hjemmeside her 

Motorstyrelsen meddeler i nyheden på hjemmesiden, at man vil udsende et nyt styresignal i foråret 2022, og at man vil kunne søge om genoptagelse, hvis Motorstyrelsen har værdiansat virksomheden køretøjer efter den tidligere praksis. 

 

Kontakt

Juridisk hotline