Eftermarked

Ny undersøgelse: Hvor meget arbejder du gratis?

AutoBranchen Danmark undersøger nu omfanget af arbejde i skadesbranchen, der bliver udført uden betaling fra forsikringsselskaberne. Deltag i undersøgelsen her.

 Det er ingen hemmelighed, at det langt fra er alt arbejde i skadesbranchen, der bliver belønnet med betaling fra forsikringsselskaberne.   

Et eksempel er taksering, som i sin tid primært blev udført af en taksator fra forsikringsselskabet, der dukkede op på værkstedet og inspicerede den skadede bil.  

I dag ligger den opgave nærmest udelukkende hos værkstederne.  

Andre eksempler er administration af lånebiler og håndtering af totalskadede biler, ligesom fragt af skadede biler og modtagelse af kunder ofte heller ikke er noget, der betales for.  

Aktuelt er der blandt autobranchens organisationer enighed om at kræve et startgebyr, som vil betyde, at forsikringsselskaberne skal betale for taksering af bilen. Men det er uklart, hvor meget tid, der bruges på taksering og andre ubetalte opgaver på værkstederne.   

Og derfor er der brug for at indsamle data om det tidsforbrug, der i dag går til eksempelvis taksering, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

“Det er særdeles positivt, at branchens organisationer er enige om at kræve et startgebyr. Men med denne undersøgelse ønsker vi at samle data om, hvor meget tid, der bruges på taksering, så startgebyret kan få en størrelse, der flugter med det tidsforbrug, der er ude på værkstederne,” siger Nicky Bobak.   

Undersøgelsen fokuserer dog ikke kun på taksering, men også på mange af de andre opgaver, der i dag ikke betales for.   

Økonomien er ikke bæredygtig

“Vi er meget opmærksomme på, at der udføres alt for mange opgaver gratis på landets værksteder. Vores rentabilitetsanalyse har jo desværre også vist, at økonomien i skadesbranchen ikke er bæredygtig. Og en af årsagerne til det er, at forsikringsbranchen har trukket penge ud af skadesbranchen gennem en årrække ved at stille en masse krav, der ikke følges til dør med betaling,” siger Nicky Bobak.  

Han understreger, at skadesbranchen ikke skal forvente, at forsikringsselskaberne nu begynder at betale for alle de services, der ydes. Men mindre kan også gøre det, siger han:  

“Vi har i snart mange år set en uheldig udvikling i skadesbranchen, hvor forsikringsselskaberne har skummet fløden, mens branchen er blevet udpint. Den udvikling vender vi ikke på en dag eller et år. Men vi bliver nødt til at starte et sted – og her er viden om omfanget af branchens samlede gratis ydelser centralt,” siger han og opfordrer dermed alle værkstedsmedlemmer af AutoBranchen Danmark til at deltage i undersøgelsen.  

Du kan besvare spørgsmålene i undersøgelsen her: http://undersoegelse.autobranchendanmark.dk/s/hdqcsja  

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert