Bilforhandlere

Nye barselsregler er trådt i kraft 

De nye barselsregler trådte i kraft i sidste uge. Den nye barselsorlov gælder i forhold til børn født den 2. august 2022 eller senere. Det betyder, at reglerne om blandt andet øremærket orlov og ligedeling af dagpengeretten nu er gældende.  

Her kan du læse vores tidligere artikler om emnet: 

https://autobranchendanmark.dk/ny-barselslov-gaelder-fra-august-2022/ 

https://autobranchendanmark.dk/ny-barselsaftale-om-oeremaerket-barsel/ 

Er din virksomhed medlem af AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF), kan du finde en grundig vejledning her.

“Med den nye barselsaftale fastholder man, at forældrene samlet har ret til 48 ugers orlov efter fødslen. Aftalen ændrer til gengæld på øremærkningen af de 48 uger. Hver af forældrene har altså som udgangspunkt 24 ugers orlov. De 11 uger er øremærket og kan ikke overføres mellem forældrene, men det kan de øvrige 13 uger,” fortæller William Vegenfeldt, juridisk konsulent i ABAF, AutoBranchens Arbejdsgiverforening. 

I Danmark har forældrene samlet set haft ret til 52 ugers orlov. Af de 52 uger er fire uger forbeholdt moderen før fødslen, og det gælder fortsat. 

Tidligere regler: 

  • 14 ugers barselsorlov til mor, hvoraf hun har ret og pligt til at holde to af ugerne 
  • To ugers fædreorlov til far/medmor 
  • 32 ugers forældreorlov til den ene eller anden forældre 

Nye regler: 

11 uger øremærket mor 

11 uger øremærket far/medmor 

Disse 22 uger, som er øremærket kan ikke overdrages til den anden forældre – de vil således gå tabt, hvis de ikke benyttes. 

De resterende 26 uger fordeles ligeligt mellem forældrene – som udgangspunkt. Fordi disse uger ikke er øremærket, kan de overdrages indbyrdes mellem forældrene. 

Særlige regler: 

Der gælder særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier. Eksempelvis er der i den nye barselsaftale lagt op til, at soloforældre får 46 ugers orlov – det gælder både solofædre og solomødre. Soloforældrenes orlov kan i øvrigt overdrages til nærtstående familiemedlem. 

Aftalen vedrørende soloforældre og LGBT+-familier skal træde i kraft den 1. januar 2024. 

På hjemmesiden borger.dk/barsel kan medarbejderne gøre sig klogere på barselsorloven. Her findes alt om både rettigheder og krav, og siden finder du her.  

Kontakt

Juridisk hotline