Bilforhandlere

Nye bilafgifter stiller nye krav til forbehold i jeres slutsedler

Med den ny aftale om ændrede bilafgifter, som Folketinget har indgået, vil nye afgiftsregler træde i kraft fra d. 18. december 2020, hvor lovforslaget fremsættes.

De nye afgiftssatser vil gælde for biler, hvor der underskrives en købskontrakt efter denne dato. Det er derfor en god idé som bilforhandler at have et forbehold med på slutsedlen. 

Berigtigelse i juni 2021

De nye afgiftsregler betyder helt konkret, at biler, der bliver indregistreret og solgt fra d. 18. december 2020 og senere, skal sælges efter en ændret afgiftssats og dermed pris. 

Det er udmeldt, at Motorstyrelsens systemer (DMR) formentlig først vil kunne afgiftsberigtige biler efter de nye afgiftssatser fra d. 1. juni 2021, hvorefter det i mellemtiden er op til forhandleren at udregne bilens pris efter den nye afgiftssats og oplyse denne til køberen. 

Dette kan blive et problem for langt de fleste bilforhandlere, da oplysningerne hos DMR frem til 1. juni 2021 vil være efter gældende regler og ikke de nye afgiftsregler, hvilket vil resultere i en omberegning for de biler, som bliver indregistreret efter d. 18. december 2020.  

Omberegningen vil betyde, at der enten skal ske en tilbagebetaling eller en efteropkrævning hos bilforhandlerne, da det er bilforhandleren, der som udgangspunkt har pligt til at afregne afgiften over for Motorstyrelsen.  

Overvej at afholde udgifterne

Bilforhandlere bør derfor overveje muligheden for at afholde udgiften for kunden, hvis den nye bil vil falde i afgift efter de nye regler. Hvis den nye bil derimod stiger i afgift efter de nye regler, bør bilforhandleren opkræve den nye, højere afgift hos kunden allerede ved leveringstidspunktet.

Hvis bilforhandleren gør dette, undgår man at skulle efteropkræve den ekstra registreringsafgift hos kunden, når Motorstyrelsens system er opdateret hos DMR. AutoBranchen Danmark anbefaler derfor, at bilforhandlerne tager et forbehold i slutsedlen. Det er vigtigt, at det fremgår i forbeholdet, at de nye afgifter er anvendt ved aftaleindgåelsen. 

Hvad med finansieringsaftaler?  

Det er derudover også væsentligt at være opmærksom på, hvordan man som bilforhandler skal håndtere, hvis kunden i forbindelse med købet også indgår en finansieringsaftale i de tilfælde, hvor der vil ske efterregulering efter d. 1. juni, fordi bilens afgift udregnes efter de nye afgiftssatser.  

Som udgangspunkt er det bilforhandlerne, der afregner afgiften til Motorstyrelsen, og det er dermed også bilforhandleren, der hæfter i tilfælde af, at der kommer en efterfølgende regulering fra Motorstyrelsen 

I den forbindelse råder AutoBranchen Danmark til, at bilforhandleren opkræver differencebeløbet hos kunden i købsaftalen med det samme. Hvis man gør dette, skal man vedlægge både den gamle og nye afgiftsberegning, og lave et forbehold i slutsedlen, der forklarer, hvorfor kunden med det samme bliver opkrævet købsbeløbet efter den nye afgiftssats, og ikke efter den gamle.  

Hvis man laver et sådan forbehold, kan man undgå den situation, hvor kunden gør gældende, at der er forskel på det opkrævede beløb, og det beløb, der fremgår af DMR. 

 Finansieringsselskaberne vil udarbejde finansieringen efter de nye afgiftssatser med det samme, således kunden betaler finansiering efter den afgiftssats de vil skulle betale efter reguleringen fra Motorstyrelsen, når deres system bliver opdateret.  

AutoBranchen Danmark anbefaler at man indsætter et af følgende forbehold i sine slutsedler, og vedlægger både afgiftsberegning efter den gamle afgiftssats og efter den nye afgiftssats: 

Ny afgift er anvendt ved aftaleindgåelsen: 

Afgiftsberegningen er sket jf. til L129.

Motorregistret er ikke opdateret med den nye afgift, jf. L129, hvorfor den indbetalte afgift senere vil blive omberegnet i Motorregistret. 

Du betaler afgift efter de nye regler,omberegningen vil derfor ikke have betydning for dig. Du skal derfor hverken efteropkræves eller tilbagebetales registreringsafgift efter leveringen, hvis L129 vedtages uden ændringer. 

Aftalen er indgået på baggrund af lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven m.fl. fra 18. december 2020.

Ændres lovforslaget eller vedtages lovforslaget ikke, skal afgiftens andel af købesummen reguleres op eller ned herefter

Man kan også vælge at efteropkræve/efterbetale beløbet hos kunden, når DMR er opdateret. I så tilfælde skal man skrive følgende forbehold i slutsedlen: 

Gældende registreringsafgift er anvendt ved aftaleindgåelsen: 

Lovforslag om ændring af registreringsafgiften er fremsat og forventes vedtaget. 

Motorregistret er ikke opdateret med den nye afgift, jf. L129, hvorfor den indbetalte afgift senere vil blive omberegnet i Motorregistret. 

Du betaler afgift efter de hidtil gældende regler og omberegningen vil derfor medføre tilbagebetaling til eller ekstraopkrævning hos dig efter leveringen. 

Tilbagebetaling/efteropkrævningen foretages af os på baggrund af Motorstyrelsens omberegning. 

[Det er meget fornuftigt at anføre, hvor meget registreringsafgiften vil ændre sig, og skrive beløbet. Vi har beregnet ændringen til kr. xxxx , som du vil få tilbagebetalt eller modtage opkrævning på efterfølgende.”]. 

Aftalen er indgået på baggrund af lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven m.fl. fra 18. december 2020.

Ændres lovforslaget eller vedtages lovforslaget ikke, skal afgiftens andel af købesummen reguleres op eller ned herefter

Hvis man ønsker at benytte den gamle afgiftssats og opkræve/efterbetale differencebeløbet ved levering, kan man indsætte følgende forbehold: 

Lovforslag om ændring af registreringsafgiften er fremsat og forventes vedtaget. 

Motorregistret er ikke opdateret med den nye afgift, jf. L129, hvorfor den indbetalte afgift senere vil blive omberegnet i Motorregistret. 

Du har betalt afgift efter de hidtil gældende regler og omberegningen vil derfor medføre tilbagebetaling til eller ekstraopkrævning hos dig. 

Hvis afgiften stiger på din bil, har vi beregnet ekstraopkrævningen som er anført på slutsedlen/side X og som vi opkræver hos dig i forbindelse med leveringen. 

Aftalen er indgået på baggrund af lovforslag om ændring af registreringsafgiftsloven m.fl. fra 18. december 2020.

Ændres lovforslaget eller vedtages lovforslaget ikke, skal afgiftens andel af købesummen reguleres op eller ned herefter

Kontakt

Juridisk hotline