Hent vores tillæg til slutsedlen hvis bilafgiften stiger i 2021

Mens de politiske forhandlinger på Christiansborg om fremtidens bilafgifter trækker ud, rykker årsskiftet tættere og tættere på. Det betyder, at en række el- og hybridbiler kan stige med op til 65% af den samlede afgift, hvis ikke reglerne ændres med de verserende folketingsforhandlinger. Heller ikke finanslovsforslaget for 2021 levner nogle finansieringskilder. Ligeledes er der usikkerhed om fossile bilers fremtidige afgiftssats, og om hvorvidt deres afgifter også vil stige.

Sag om rustproblemer viser igen vigtigheden i tydelige vilkår i slutsedler

Hvornår kan en kunde forvente en garanti mod gennemtæring på en brugt bil, og hvornår er den opretholdt? Og hvordan stiller det dig over for køberen? Det var omdrejningspunktet i en nylig sag i Ankenævn for biler. Konklusionen: Kend dine slutsedler og alle punkter i dem til bunds – og vær bevidst om din oplysningspligt om garantier som sælger.Hvornår kan en kunde forvente en garanti mod gennemtæring på en brugt bil, og hvornår er den opretholdt? Og hvordan stiller det dig over for køberen? Det var omdrejningspunktet i en nylig sag i Ankenævn for biler. Konklusionen: Kend dine slutsedler og alle punkter i dem til bunds – og vær bevidst om din oplysningspligt om garantier som sælger.