Jura

Transportministeren vil ikke vejlede branchen om vanvidskørsel

AutoBranchen Danmark har bedt transportministeren lave en vejledning til autobranchen, så virksomhederne kan gardere sig mod konfiskation af biler. Det afviser ministeren.

Med de nye regler om vanvidsbilisme risikerer bilforhandlere, værksteder og leasingselskaber at få deres biler konfiskeret, selv hvis de ikke havde kendskab til den vanvittige kørsel. Det samme gælder for andre typer af virksomheder og privatpersoner.

AutoBranchen Danmark har kritiseret loven, fordi den pålægger ansvaret for vanvidsbilisme på bilens ejer. Samtidig definerer loven ikke, hvornår bilforhandleren har gjort sit til at forhindre, at prøvekørsler ender med vanvidskørsel. Tilsvarende gælder for værkstedsbiler. Leasingselskaber har lidt bedre muligheder for at gardere sig, fordi leasingselskaber indhenter flere oplysninger end der gøres forud for prøvekørsler og værkstedsbesøg.

Der kan ikke laves en vejledning

Den manglende gennemsigtighed fik i april AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg til at efterlyse en vejledning fra transportminister Benny Engelbrecht. I et svar til Folketinget den 18. maj har ministeren gjort det klart, at han ikke mener, at der kan laves en vejledning.

Gitte Seeberg er uforstående over for ministerens svar.

”En hel branche risikerer at få konfiskeret biler til millioner af kroner, selvom de intet har gjort forkert. Det er forståeligt, at ministeren ønsker at straffe vanvidsbilister, men i dette tilfælde straffer han hæderlige erhvervsdrivende mere end vanvidsbilisten. Det er dårligt politisk håndværk, når man laver lovgivning, der ikke kan forklares til den branche, det går ud over”, siger Gitte Seeberg.

Når Transportministeren ikke mener, at der kan laves en vejledning, vil det være domstolene, der skal lægge snittet for, hvornår autobranchen har gjort nok for at undgå at stille biler til rådighed for vanvidsbilister. AutoBranchen Danmark har kontaktet domstolene for at høre, hvornår de første sager om konfiskation bliver afgjort, desværre kan det ikke oplyses endnu. Domstolene har dog valgt at opretholde beslaglæggelsen af køretøjerne, indtil der kan afsiges endelig dom.

Fortsat fokus på vanvidsbilisme

På trods af ministerens udmelding, fortsætter AutoBranchen Danmark i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv og Forsikring & Pension og partierne på Christiansborg med at holde gang i sagen.

”På den korte bane er der ikke udsigt til et politisk indgreb. Men hvis sagen holdes i live, vil absurditeten i lovgivningen på sigt kunne skabe grobund for et politisk indgreb. Tilsvarende forventer vi, at nogle af retssagerne kan gå hele vejen til EU-domstolen og måske endda Den europæiske menneskerettighedsdomstol, da lovgivningen er på kant med både grundloven og EU-retten”, siger Gitte Seeberg.

Medlemmer der oplever at en af deres biler bliver beslaglagt i forbindelse med vanvidskørsel kan søge rådgivning i juridisk afdeling på tlf. 33 31 45 55 / jura@abdk.dk. Vi hører meget gerne fra alle medlemmer, der bliver ramt af den nye lovgivning uanset, om det enkelte medlem søger juridisk bistand.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper