Bilforhandlere

Afgifter: Vær ekstra omhyggelig med jeres slutsedler forud for 2021

Med knap tre måneder til 2021 er behovet for omhyggelighed med slutsedler stor. Det skyldes, at bilafgiften kan stige på en lang række biler, der godt nok bestilles i 2020, men måske først kan indregistreres i 2021.

En lang række el- og hybridbiler står nemlig til at blive pålagt 65%  registreringsafgift i 2021, hvis der ikke vedtages andet politisk. Også ved salg af konventionelle biler, bør man være opmærksom.

Det forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark.

“Man bør skrive i slutsedlen, at kunden er blevet gjort positivt opmærksom på, at der pt. er politiske forhandlinger om ændrede afgifter, både for fossilebiler og elbiler, og at det derfor kan have en betydning for bilens pris, hvis den indregistreres efter eventuelle nye afgiftsregler træder i kraft. Og det er her, korrekte slutsedler kommer i fokus “, siger Ida Nynne Daarbak Jensen og fortsætter:

“Vi anbefaler, at forhandlerne tydeligt oplyser kunderne om risikoen for en forhøjet afgift. Det er min vurdering, at det ikke vil være et tilstrækkeligt forbehold over for kunderne med en standardslutseddels almindelige vilkår om, at hvis der efter aftalens indgåelse sker ændringer vedrørende afgiften eller lignende ydelser for bilen, skal kontantprisen reguleres tilsvarende op eller ned”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Hun pointerer også, at en regulering på hele 65% er et meget stort spring, og kunden formentlig vil være berettiget til at udtræde omkostningsfrit af aftalen eller få bilen til den først aftalte pris.

Indregistrering før årsskiftet

Juristen fremhæver også, at visse bilforhandlere måske kan have gavn af at indregistrere en eller flere biler allerede nu for at undgå prisstigninger i 2021 – og så man sikrer gode tilbud til interesserede kunder.

Det er også relevant efter årsskiftet, hvis Folketinget er blevet enige om nye afgiftsregler. På den måde undgår man at brænde inde med nogle CO2-tunge biler.

”Især som nybilsforhandler kan man overveje, om man har nogle ikke-indregistrerede biler, fx lagerbiler, som man burde indregistrere inden en ny afgiftslovgivning træder i kraft. Som regeringens udspil ser ud nu, kommer registreringsafgiften til at blive sat op på CO2-tunge køretøjer. Hvis man overvejer at indregistrere nu, skal man selvfølgelig overveje de ulemper, der bliver ved en indregistrering. Det kan være løbende udgifter på bilen, og at bilens fabriksgaranti løber fra 1. indregistreringstidspunkt”, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen fra AutoBranchen Danmark.

AutoBranchen Danmark arbejder for en afklaring hurtigst muligt på området, så både branchen og forbrugerne ved, hvad de skal forholde sig til.

  • De nuværende regler på området for registreringsafgift i Danmark betyder, at el- og hybridbiler under 400.000 kr. de facto betaler 0 kroner i registreringsafgift.
  • Den politiske aftale, som sikrer afgiftsfritagelsen, udløber dog 31/12 2020.
  • Herefter fjernes el- og hybridbilernes bundfradrag på 40.000, og bilerne pålægges 65% af den fulde afgift.
  • Det betyder prisstigninger på en lang række bilmodeller – du kan se nogle eksempler her.

Kontakt

Juridisk hotline