Eftermarked

Ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden

Færdselsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 7. september 2020.

Bekendtgørelsen om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden fastsætter de nærmere rammer for, hvordan Færdselsstyrelsen i praksis kan udøve beføjelsen til at anvise og ledsage erhvervskøretøjer uden politiets bistand, samt udføre vejsidesyn generelt.

Læs mere om den nye bekendtgørelse hos Færdselsstyrelsen.

Derudover bliver reglerne om udførelse af syn af erhvervskøretøjer ved vejsiden samlet i én bekendtgørelse.

Kontakt

Juridisk hotline