Bilforhandlere

Bilafgifter vedtaget i Folketinget

Folketinget har den 9. februar vedtaget de nye bilafgifter og udskydelsen af registreringsafgiften for marts måned. På mandag inviterer AutoBranchen Danmark til webinar om afgifterne med Motorstyrelsen.

De nye bilafgifter blev som forventet vedtaget den 9. februar, hvor Folketinget tredjebehandlede lovforslag L 129 om de nye bilafgifter. Med vedtagelsen får branchen endelig sikkerhed for, hvordan bilafgifterne ser ud, hvilket har været til offentlig debat siden september.

Ved vedtagelsen indgik hovedlinjerne fra den politiske aftale om de nye bilafgifter, der blev aftalt den 4. december mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Siden hen er lovforslaget blevet tilført en række ændringsforslag og præciseringer om bl.a. leasing, varebiler og brændstofnormer, hvilket du kan læse mere om her.

Udskydelse af registreringsafgift

Sammen med de nye bilafgifter blev en udskydelse af registreringsafgiften for marts måned også vedtaget. Udskydelsen kommer som konsekvens af den overgangsordning, de nye bilafgifter indeholder. Overgangsordningen betyder, at bilforhandlere og leasingselskaber skal agere bank for Motorstyrelsen indtil, de nye bilafgifter kan understøttes i Motorstyrelsens IT-systemer, hvilket forventes at ske 1. juni.

Overgangsordningen førte til voldsom kritik fra AutoBranchen Danmark og andre organisationer, hvilket førte til, at Skatteminister Morten Bødskov gik med til at udskyde betaling af registreringsafgift for marts måned.

Kom til webinar med Motorstyrelsen om de nye bilafgifter

Nu hvor loven er vedtaget afholder AutoBranchen Danmark mandag den 15. februar et webinar om de nye bilafgifter. Her vil de væsentligste punkter i de nye bilafgifter blive gennemgået af AutoBranchen Danmarks jurister. Efterfølgende vil der være mulighed for stille spørgsmål til både AutoBranchen Danmark og Motorstyrelsen.

Frem til vedtagelsen af de nye bilafgifter har Motorstyrelsen haft begrænsede muligheder for at vejlede branchen. Men nu hvor forslaget er vedtaget har Motorstyrelsen mulighed for at vejlede i langt større omfang. Derfor er AutoBranchen Danmark glade for, at vores medlemmer på mandag får mulighed for at stille deres spørgsmål direkte til Motorstyrelsen.

Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig det her.

AutoBranchen Danmark har samlet alt materiale om de nye bilafgifter i et univers på vores hjemmeside. Du finder universet her.

Kontakt

Juridisk hotline