Bilforhandlere

Færdselsstyrelsen forlænger en række kort og beviser

Færdselsstyrelsen har yderligere forlænget gyldigheden på en række kort og beviser, som er knyttet til vejtransportområdet.

Forlængelserne er også sket tidligere i forbindelse med coronasituationen, og nu bliver de pågældende kort og beviser forlænget til 31. oktober 2020. Dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser.

Følgende kategorier af kørekort samt beviser, som udløber i perioden 1. marts til 30. juni 2020, bliver forlænget til den 31. oktober 2020 – dog kun til kørsel inden for Danmarks grænser:

  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til følgende kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E
  • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
  • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods
  • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer
  • Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper