Elbiler

Fem markante lovændringer for autobranchen i 2020

2020 betyder goddag et nyt årti, men mere jordnært markerer året også en række nye love og regler, som er relevante for dig, der arbejder i autobranchen. Vi giver dig her fem af de vigtigste lovændringer for din forretning med biler i centrum.

1) Selvanmelderordning lukkes

2020 betyder et farvel til den selvanmelderordning, som mange bilforhandlere benytter sig af, når man skal værdifastsætte eksportbiler. I stedet vil Motorstyrelsen overtage opgaven, og det vil reelt set træde i kraft 1 juli 2020.

I perioden 1. januar 2020 til 1. juli 2020 skal selvanmelderne i praksis gøre, som de plejer. Dog får ændringen fra årsskiftet tre mærkbare konsekvenser:

  1. Der indføres et gebyr på knap 2.000 kr. i forbindelse med hvert sagsforløb, der skal dække Motorstyrelsens omkostninger til et nyt og mere automatiseret system, samt en stribe nyansættelser på styrelsens kontor i Aalborg.
  2. Kompensation ved udgift toldsyn frafalder. Den lå på 60 kr. for import og 400 kr. eksport.
  3. Det indføres et obligatorisk toldsyn af alle køretøjer, som anmeldes til eksport.

Læs mere her.

2) En trappemodel for selvanmeldere

En meget omtalt ændring i efteråret 2019 har været den såkaldte trappemodel. Selvanmeldere stiller i dag en sikkerhedsstillelse på 500.000 kr. for at benytte selvanmelderordningen.

Fra 1. februar 2020 stiger niveauet for rigtig mange selvanmelderes sikkerhedsstillelse markant og i mange tilfælde med flere millioner kroner.

AutoBranchen Danmark har hele tiden kæmpet imod, at trappemodellen skulle indføres. Den pålægger branchen massive økonomiske udgifter for størstedelen, der er selvanmelderne, som ikke har misbrugt den gamle ordning, haft gæld til myndighederne og altid har afleveret regnskab til tiden.

Oprindeligt skulle trappemodellen have haft effekt fra 1. januar 2020, men på grund af stort pres fra AutoBranchen Danmark er den udskudt til 1. februar 2020.

Samtidig med det har Gjensidige Forsikring, som er en af AutoBranchen Danmarks samarbejdspartnere, udarbejdet et nyt forsikringsprodukt til de berørte selvanmeldere. Du kan læse mere om produktet her.

3) Nye kontrakter for alle køb og salg af biler

Med et nyt år indtræder nye regler for køb- og salgskontrakter også. Det betyder fremover, at der skal foreligge én kontrakt ved alle køb og salg af biler. Den betalte registreringsafgift skal fremgå ved alle biler, brugte, som nye, der skal afgiftsberigtiges. Før var det kun registrerede virksomheder, der skulle overholde denne regel, og kun ved salg.

Udfordringen her er, at man som forhandler ikke altid med sikkerhed kan sige, hvad afgiften bliver på en brugt bil. Derfor råder AutoBranchen Danmark til, at man tager et forbehold i kontrakten for, at registreringsafgiften er et umiddelbart skøn med henvisning til registreringsafgiftslovens § 10, og at det endelige registreringsafgiftsbeløb først er kendt, når køretøjet er indregistreret.

Ydermere skal der tages forbehold for regulering af registreringsafgiften i både op- som nedadgående retning. Konkret anbefaler AutoBranchen Danmark, at man i kontrakten skriver:

‘Der tages forbehold for, at registreringsafgiften er et umiddelbart skøn, jf. registreringsafgiftslovens § 10, og at det endelige afgiftsbeløb først er kendt, når køretøjet er indregistreret. Der tages i forlængelse heraf forbehold for regulering af registreringsafgiftsbeløbet i op- og nedadgående retning, men at der ikke vil ske regulering over for kunden.’

Du kan læse mere om de nye kontrakter her.

4) Stramning i genberegning af leasede firmabiler

Det bliver dyrere at køre i en leaset firmabil i 2020. Det sker, fordi regeringen i sin finanslov 2020 sætter en stopper for meget lave beskatningsgrundlag på firmabiler. Beskatningsgrundlaget for leasingbilerne vil fremover svare til handelsværdien efter reglerne for genberegning i registreringsafgiftsloven.

Men de ændrede regler kommer med stor sandsynlighed til at betyde mere bøvl for autobranchen. Det vurderer to skatte-eksperter med særligt kendskab til registreringsafgiften på biler.

Du kan læse mere om, hvad de to skatte-eksperter mener om stramningen her.

5) Køretøjer og forholdsmæssig afgift

Andelen af leasingkøretøjer stiger i Danmark. Folketinget har i samme ombæring vedtaget nye regler for, hvad der sker med køretøjer, som man ønsker at tage i brug, inden Motorstyrelsen har givet tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Den nuværende proces til at foretage ændringer i en leasingaftale uden fornyet godkendelse ændres. Det sker med en bestemmelse, hvor det bliver muligt at foretage ændringer, som er uden betydning for opnåelse af tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Det kunne eksempelvis være:

  • Ændring af servicepartner
  • Ændring af aftale om dækskifte
  • Rettelse af ubetydelige formfejl eller lignende forhold, som er sekundære i forhold til den vurdering af ejerforhold og afgiftsbetaling.

Ydermere bortfalder kravet om brug af standardformularer udarbejdet af Skatteforvaltningen ved udarbejdelse af leasingaftalen.

Du kan læse mere om de ændrede regler her.