Bilforhandlere

Juraguide: Sådan undgår I vildledende markedsføring

I AutoBranchen ser vi lidt for ofte eksempler på vildledende markedsføring. Nogle gange lover bilforhandleren, at bilen besidder flere egenskaber, end den egentlig gør i salgsmaterialet – andre gange har virksomheden været lige hurtig nok til love, at bilen er ‘fejlfri’ eller ‘nysynet’, selv om det ikke er tilfældet.

Det kan også være værksteder, der i deres annoncering lover billigere priser end andre og dermed prispresser. Hvis man gør det, skal man kunne dokumentere, at man er så meget billigere, som man oplyser, ellers er det i strid med markedsføringsreglerne.

Kunder vil kunne reklamere

Vildledende oplysninger fra virksomheden vil stort set altid berettige kunden til at gøre brug af sine mangelsbeføjelser efter købelovens reklamationsregler. Forbrugeren vil herefter enten have krav på at få afhjulpet forholdet, et forholdsmæssigt afslag eller ophævelse af købet, hvis oplysningsmanglen er væsentlig.

Man skal passe meget på med at love for meget, og det er vigtigt altid at tjekke, at de oplysninger om bilen, man skriver i annoncer og salgsmateriale, er korrekte.

Det er ikke kun over for forbrugere, man som virksomhed kan stå med ansvaret. Også Forbrugerombudsmanden, der overvåger at reglerne overholdes over for forbrugere, kan man som virksomhed ende med at skulle betale til.

Nu vil jeg kort løbe igennem en sag fra Forbrugerombudsmanden, hvor en bilimportør skulle betale et bødeforlæg på 150.000 kr. for at have lavet vildledende markedsføring i en række annoncer.

Bilimportør lovede for meget om opladning

En bilimportør fik i 2020 en bøde af Forbrugerombudsmanden for at lave vildledende markedsføring om en af deres elbilsmodeller. Importøren havde i en række annoncer fremhævet, at elbilen med en rækkevidde på 449 km kunne fås til 274.995 kr., men prisen for den rækkevidde var markant højere. Til prisen på 274.99 kr. fik eventuelle købere en rækkevidde på 289 km.

Annoncerne blev meldt til Forbrugerombudsmanden af en forbruger, efter at de var blevet bragt i to bilmagasiner i januar og februar 2019. Herefter blev sagen anmeldt til politiet, og sagen endte med en bøde på 150.000 kr.

Forbrugerombudsmanden udtalte om sagen, at forbrugere skal kunne regne med de oplysninger, der står i en reklame. En virksomhed må derfor ikke reklamere for en bilmodel med attraktive egenskaber til den pris, som man skal betale for bilmodellen uden de egenskaber, der reklameres for. Det gælder også ’fra-priser’. Bilimportøren betalte bøden, beklagede vildledningen og rettede ind.

Ifølge markedsføringslovens § 5, stk. 1 må en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Det fremgår af § 8, at det er en betingelse for at have handlet i strid med § 5, at ”den pågældende handelspraksis væsentligt forvrider eller vil kunne forventes væsentligt at forvride den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren” eller, hvis den pågældende handelspraksis rettes mod en særlig gruppe af forbrugere, hos et gennemsnitligt medlem af denne gruppe.

Vær derfor altid tydelig i annonceringen over for forbrugere. Væsentlige detaljer om pris og udstyr skal være tydeligt markeret. Viser billedet i annoncen fx en bil med ekstraudstyr, mens prisen der vises, er en fra-pris eller mindstepris, så angiv klart under billedet, at billedet viser en model med ekstraudstyr, hvilket giver en merpris i forhold til den annoncerede pris.

Hvis I trækker standardoplysninger om bilmodellen til annoncer gennem en digital platform, så eftertjek altid oplysningerne, da de kan være forskellige, fx hvis bilen er importeret. I sidste ende vil det være jer som sælger, der hæfter over for forbrugeren, uanset om I har været i god tro om de oplysninger, der er oplyst til forbrugeren.

Kontakt

Juridisk hotline