Færdselsstyrelsen har genindført kravet om uddannelse af varebilschauffører. Kravet, som blev suspenderet pr. den 17. marts, er genindført fra lørdag den 23. maj. Fra denne dato er det således ikke længere tilladt for personer med kørekort til personbil at fungere som varebilschauffør uden yderligere uddannelse.

Gælder ikke firmakørsel

Varebilschauffører skal igen opfylde betingelserne om kvalifikationer og uddannelse. AutoBranchen Danmark gør opmærksom på, at reglerne om uddannelse af varebilschauffører ikke gælder firmakørsel i varebil.

Du kan læse mere om reglerne om firmakørsel i varebil her.

Læs mere i nyheden på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Se også bekendtgørelsen om kravene til chauffører.

Opdaterede krav til førere

Færdselsstyrelsen har hertil udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Du finder hele bekendtgørelsen her.