Bilforhandlere

Virksomheder får massive løntilskud til elever i 2020

Autobranchen mangler faglærte og elever mangler praktikpladser. Det var det en god aftale, arbejdsmarkedets parter indgik på en af de sidste dage i maj.

Elever og lærlinge vil nærmest være gratis i resten af 2020. Regeringen og arbejdsmarkedets parter sender nemlig fem milliarder kroner ud i støtte til elever, lærlinge og de virksomheder, som ansætter dem.

Aftalen kommer som et modtræk til, at virksomhederne i coronakrisen har været tilbageholdende med at ansætte elever. På tværs af brancher var mængden af uddannelsesaftaler nærmest halveret. Også autobranchen er ramt af nedgang. Derfor har AutoBranchen Danmark og andre appelleret til politikerne, og det er lykkedes.

Den samlede trepartsaftale indeholder en række ambitiøse tiltag, der skal gøre det økonomisk overskueligt selv for virksomheder, som er i en vanskelig situation, at oprette nye lærepladser. Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler lavet efter 1. maj 2020. Ordinære uddannelsesaftaler får et løntilskud på 90 procent, mens korte aftaler får et løntilskud på 45 procent.

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet sin lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

”Det er en rigtig vigtig aftale, for det vil være skidt for autobranchen, hvis vi får et hul i fødekæden, hvad angår faglært arbejdskraft. Derfor håber jeg virkelig, at flest muligt får ansat elever og bidrager til, at vi får uddannet nye til branchen. Det gælder både sælgere, mekanikere, karrosseriteknikere og autolakerere,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

På BC Syd i Mommark, hvor man uddanner salgs- og eftermarkedselever, kan uddannelseschef Johnny Nedergaard huske, hvordan det gik for autobranchen under finanskrisen i 2008.

”Man undlod af tage elever ind i et år eller to, men det skabte et hul i arbejdskraften, som det tog fem til syv år at lukke igen. Jeg ved godt, at krisen har ramt hårdt flere steder, men vil samtidig opfordre til, at man  træffer beslutninger, der rækker længere ud end hjælpepakker. Det er simpelthen nødvendigt at uddanne nye til branchen. Hvis man ikke gør det, begynder virksomhederne at ”stjæle” fra hinanden og lønnen presses op,” siger Johnny Nedergaard.

På værkstedet giver den nye aftale også håb for lærlingene. Jan Færch er værkstedschef hos Dahl Pedersen A/S i Viborg, og han tror, at aftalen kan rette op på de manglende uddannelsesaftaler. Dahl Pedersen har allerede ni elever fordelt på tre afdelinger og overvejer at supplere med en mere.

”Jeg håber, at branchen vil tage godt imod ordningen. Det vil være ærgerligt, hvis man udnytter den gode aftale til at fyre en svend for at ansætte en lærling. I så fald får vi ikke mere arbejdskraft og så virker aftalen ikke efter planen,” siger Jan Færch.

Dog skal det understreges, at de faglige organisationer tilskynder rekrutteringen af elever, og ikke ser ansættelsesstop eller afskedigelse af en medarbejder som en hindring for at ansætte en elev/lærling.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil fortalte om den nye trepartsaftale, at man har forpligtet sig til at vende tilbage til forhandlingsbordet for at lave en langsigtet løsning på lærepladsudfordringen.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper