Bilforhandlere

Motorstyrelsen svarer på 37 friske spørgsmål om de nye bilafgifter

Overgangsordningen, erklæringer, brændstofnormer, genberegning eller leasingaftaler. De nye bilafgifter, kendt som L129, afføder en lang række spørgsmål.

Motorstyrelsen har samlet 37 friske spørgsmål (pr. 28/1 2021), som omhandler en lang række vinkler på de nye bilafgifter og som påvirker de bilforhandlere, der skal navigere rundt i de nye regelsæt.

Motorstyrelsen har modtaget flere spørgsmål til L 129, og dette nyhedsbrev er baseret på disse spørgsmål. Det understreges, at lovforslaget endnu ikke er vedtaget af Folketinget, og at der derfor kan ske ændringer inden vedtagelsen. Svarene i spørgsmål/svar-kataloget baserer sig på det fremsatte lovforslag samt de ændringsforslag, som på tidspunktet for udgivelsen af spørgsmål/svar-kataloget fremgår af Folketingets hjemmeside.

I spørgsmål/svar-kataloget anvendes betegnelsen “nye regler” om de regler, som følger af lovforslag L 129, og som forventes vedtaget medio februar 2021. Betegnelsen “gældende regler” anvendes om de hidtil gældende regler, der finder anvendelse indtil L 129 er trådt i kraft, hvilket forventeligt sker den 1. juni 2021.

Kilde: Motorstyrelsen

Kontakt

Juridisk hotline