Bilforhandlere

Nedslående besked: Gebyr for eksportbiler kan ikke betales tilbage

Hvis din virksomhed har anmodet om eksportgodtgørelse for brugte biler i perioden 1. januar 2020 og 30. juni 2020, har din virksomhed betalt et gebyr. Men i flere tilfælde har det på grund af corona-restriktioner været umuligt at transportere køretøjer ud af Danmark – typisk på grund af lukkede grænser.

Motorstyrelsen konkluderer nu, at lovgivningen forhindrer dem i at tilbagebetale de gebyrer, som er betalt i perioden – også selv om køretøjer ikke har kunnet køres ud af landet.

Gebyret betragtes som en skat

Det juridiske problem består ifølge Motorstyrelsen i, at registreringsafgiftsloven frem til og med 30. juni 2020 betragtede det daværende gebyr som en skat, der skulle betales af både eksportører, andre virksomheder og private borgere i forbindelse med eksport af et køretøj.

“Med lukningen af selvanmelderordningen den 30. juni 2020 overgik det, der tidligere blev karakteriseret som en skat, til at blive et reelt gebyr for håndtering af sagerne af Motorstyrelsens folk, og det ændrer på det juridiske forhold”, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist i AutoBranchen Danmark.

Kritik af gebyret fra start

AutoBranchen Danmark har fra start været yderst skeptisk over for Motorstyrelsens vedholdenhed i forhold til netop gebyret og det faktum, at der i store dele af foråret var udfordringer med at eksportere køretøjer på grund af Covid-19.

“Desværre fastholdt styrelsen dengang, at det var praksis. Samtidig med det fastholdt man, at fristerne for at udføre køretøjet af Danmark skulle overholdes, hvilket besværliggjorde situationen yderligere”, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen.

  • Når en selvanmelder anmeldte et køretøj til eksport på månedsangivelsen, skulle køretøjet udføres senest den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen.
  • Selvanmelderen skulle sikre, at køretøjer, der var anmeldt til eksport, var udført, inden månedsangivelsen godkendes.
  • Hvis selvanmelderen oplevede udfordringer med at få udført køretøjerne inden den 15. i den efterfølgende måned pga. Covid-19, var det vigtigt, at selvanmelder tog kontakt til Motorstyrelsen for at få taget køretøjet af månedsangivelsen.
  • Når et køretøj var anmeldt til eksport på månedsangivelsen, kunne selvanmelder ikke fjerne køretøjet fra månedsangivelsen og skulle derfor kontakte Motorstyrelsen.

Kilde: Motorstyrelsen 

Hvis der var tinglyst pant

Motorstyrelsen fortæller desuden, at hvis en anmodning om eksportgodtgørelse er blevet afvist på grund af tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet, kan man heller ikke betale gebyret tilbage.

“Problemet er, at en eventuel afvisning først sker efter, at der er anmodet og betalt gebyr. Virksomheder havde altså pligt til at betale gebyret, uanset om anmodningen skulle blive afvist”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Kontakt

Juridisk hotline