Bilforhandlere

Q&A – 10 spørgsmål og svar om de nye bilafgifter

Regeringen og dens støttepartier SF, Radikale og Enhedslisten har den 4. december 2020 fremlagt aftalen om de nye bilafgifter.

AutoBranchen Danmark har fået en række spørgsmål om, hvad bilafgifterne betyder for bilforhandlere og forbrugere. Herunder får du en Q&A baseret på de ti mest stillede spørgsmål, siden aftalen blev fremlagt:

Hvornår gælder de ny bilafgifter? 

 • Aftalen træder i kraft fra lovforslagets fremsættelse i Folketinget, hvilket vil sige den 18. december 2020.
 • Det betyder, at en bil med en underskrevet og bindende købsaftale inden denne dato, og som leveres til kunden inden den 1. juni 2021, betaler den eksisterende afgift (altså niveauet fra før 18. december 2020)
 • Alle underskrevne og bindende købsaftaler underskrevet efter lovforslagets fremsættelse den 18. december 2020 vil være til den nye afgift.  
 • Frem til 1. juni 2021 vil der være en overgangsperiode for at sikre, at Motorstyrelsens it-system kan håndtere de nye afgifter.

Hvad betyder afgifterne for slutsedlerne ved bilsalg?

 • Hvis der er underskrevet en bindende købsaftale inden den 18. december 2020 (hvor lovforslaget til de nye bilafgifter er fremsat i Folketinget) og leveres til kunden inden den 1. juni 2021, betaler man den afgift, der gælder i dag.
 • Hvis slutsedlen/købsaftalen i stedet er underskrevet efter den 18. december 2020, betales den nye afgift.

Hvordan beregnes afgifter med de nye regler?

Hvad siger jeg til kunderne?

 • At den underskrevne købsaftale er bindende og afgørende for, hvilken registreringsafgift, der skal betales for køretøjet.
 • Hvis en bil, der eksempelvis underskrives før 18-. december, men mod forventning først kan leveres efter 1. juni 2021, skal der betales den nye registreringsafgift på bilen.
 • AutoBranchen Danmark anbefaler, at man er meget tydelig i sin kommunikation med kunderne om de nye bilafgifter og oplyser dem præcist om, hvordan afgiften på deres biler kommer til at være.

Skal jeg tage forbehold for de nye bilafgifter i slutsedler?

 • AutoBranchen Danmark anbefaler, at I oplyser kunderne klart og tydeligt om de nye bilafgifter i jeres salgsmateriale, slutsedler og øvrigt køb- og salgsmateriale.
 • Mangler I godkendte slutsedler eller øvrige formularer, finder I dem her (for medlemmer af AutoBranchen Danmark)

Stiger afgiften på elbiler?

 • Elbiler under 400.000 kr. kan vil også med de nye afgifter kunne købes de facto uden registreringsafgift på grund af et højt bundfradrag.
 • Elbiler over 400.000 kr. pålægges afgift af varierende størrelse. Du finder en række priseksempler her.

Stiger afgiften på diesel- og benzinbiler?

 • Ja, registreringsafgiften for en lang række benzin- og dieselbiler kommer til at sige.
 • Du kan få hele overblikket og finde en række priseksempler her.
 • Prisstigninger vil procentmæssigt være størst blandt de helt billige biler og på de helt dyre biler.

Stiger afgiften på hybridbiler?

 • På enkelte pluginhybridbiler kommer registreringsafgiften til at stige, mens den på visse andre modeller vil falde.
 • Find flere priseksempler her.

Bliver det dyrere at eje allerede solgte biler?

 • Frem mod 2030 bliver konventionelle biler pålagt større løbende afgifter – i dag kendt som grønne ejerudgifter.
 • Det vil primært være benzin- og dieselbiler, som pålægges forhøjet ejerudgift.
 • Du finder en lang række priseksempler udarbejdet af Skatteministeriet her.

Hvor længe gælder de nye bilafgifter?

 • Partierne bag aftalen vil tage en status i 2025, og her vil man især kigge på den overordnede politiske målsætning om én mio. grønne biler i 2030.
 • I den ombæring vil man også kigge på, om de planlagte finansieringsbehov fortsat hænger sammen.
 • Du kan læse mere i den samlede aftaletekst her.
 • Det er vigtigt, at I som bilforhandlere sørger for, at den købsdato, der fremgår af den underskrevne købsaftale, er den korrekte.
 • Hvis Motorstyrelsen trækker en af jeres købsaftaler ud til kontrol, og I ikke kan dokumentere, at en bil er handlet til den korrekte registreringsafgift (før eller efter 18. december 2020), risikerer I at hænge på regningen.
 • Det betyder, at I skal dække evt. for lidt betalt registreringsafgift på køretøjet, og at I risikerer at få yderligere bøder for skatteunddragelse.
 • I skal til enhver tid kunne dokumentere, hvornår I har indgået jeres slutsedler/ købsaftaler med kunderne, og det samme skal Motorstyrelsen kunne.

Kontakt

Juridisk hotline