Arbejdsgiver

Personale-bøvl? Spar penge og besvær med ABAF

Kan vi sætte en medarbejder ned i tid? Må vi ændre medarbejderens arbejdsopgaver? Hvad skal der stå som begrundelse i opsigelsesbrevet? Mange medlemmer er ikke bevidste om, hvordan ABAF kan bistå sine medlemmer, når ovenstående spørgsmål bliver relevante. 

Måske ringer de endda til en advokat og betaler for en rådgivning, de kan få gratis som medlem i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF. 

ABAF er arbejdsgiverforening for AutoBranchen Danmarks medlemmer. ABAF’s primære rolle er at hjælpe og rådgive medlemmerne inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesretten. 

For tiden er mange virksomheder presset på økonomien. Det gælder også i autobranchen, der oplever manglende salg, stigende energipriser, varemangel eller noget helt fjerde. 

Krisen får virksomhederne til at se på, hvor der kan spares. Et af de første steder, man kigger, er på organisationen og personaleomkostningerne.  

”Vi taler løbende med ABAF-medlemmer, der finder det nødvendigt at ændre i åbningstider, bemanding og vagtplaner eller måske endda at skære ned i antallet af ansatte. Derfor kan jeg sige, at hvis du overvejer at foretage ændringer, der kan få betydning for dine ansatte, bør I i virksomheden altid søge rådgivning hos ABAF først,” siger William Vegenfeldt, jurist i ABAF. 

ABAF kan nemlig hjælpe allerede inden, at en eventuel ændring er ført ud i livet. 

”Vi tager gerne en snak med jer om de overvejelser, I gør jer, så vi kan hjælpe jer med at belyse, hvilke juridiske problemstillinger eller faldgruber vi ser i forbindelse med virksomhedens potentielle ændringer. Når eller hvis I allerede har truffet en beslutning om en kommende ændring, kan vi også hjælpe jer med at lave de rette dokumenter,” siger han videre. 

ABAF hjælper også gerne med udarbejdelsen af opsigelsesskrivelser, orienteringsbreve i forbindelse med ændringer i arbejdstiden eller lignende. 

”Tvister med fagforeninger eller advokater udspringer meget ofte af fejl eller mangler ved den slags dokumenter. Derfor vil jeg kraftigt anbefale, at vi i ABAF kommer med ind over, når medlemmerne skal lave den slags,” siger William Vegenfeldt.  

Et par faktabokse:  

Opsigelse eller bortvisning 

Der er mange forhold, som skal overvejes, når en medarbejder skal opsiges – Spørgsmålet om hvorvidt medarbejderen overhovedet kan opsiges, er et af dem. Er der et sagligt grundlag? Er medarbejderen beskyttet mod opsigelse? Hvad siger overenskomsten om opsigelse? Er der givet korrekt varsel? Kan man blive mødt med krav om godtgørelse fra en fagforening?  

Alle disse spørgsmål hjælper ABAF medlemmerne med at undersøge, når en opsigelse skal foretages. 

”I tilfælde af grov misligholdelse fra medarbejderens side, hjælper vi også medlemmerne med at vurdere, om en medarbejder i stedet skal bortvises. Bortvisningssager er ofte vanskelige og giver ofte anledning til en reaktion fra modpartens side, idet en bortvisning medfører, at ansættelsesforholdet ophører straks. Vi hjælper også med udarbejdelsen af bortvisningsskrivelser. Derfor anbefaler vi, at medlemmer altid kontakter os hurtigt, hvis man overvejer at bortvise en medarbejder. Hvis aktionen ikke sker hurtigt, risikerer man som arbejdsgiver at ”miste” muligheden for bortvisning, fordi man har været passiv for længe, siger William Vegenfeldt. 

Væsentlige stillingsændringer 

I nogle tilfælde er ønsket fra virksomhedens side ikke nødvendigvis er opsige en eller flere medarbejdere. Situationen kan også være den, at virksomheden af økonomiske årsager finder det nødvendigt at ændre åbningstiderne og dermed arbejdstiderne for den enkelte eller for en gruppe af medarbejdere, eller lave om i bemandingen, så en eller flere medarbejdere bliver sat ned (eller op) i tid.   

”Fælles for disse beslutninger er, at ændringen kan være væsentlig for den enkelte medarbejder. Væsentlige stillingsændringer skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, og afslår medarbejderen varslingen, vil medarbejderen være opsagt af arbejdsgiveren. Hvis I overvejer at foretage lignende ændringer for en eller flere medarbejdere, anbefaler vi, at I tager kontakt til os først, så vi kan hjælpe jer med at vurdere, hvorvidt ændringen er væsentlig. Om nødvendigt hjælper vi også med at lave de relevante dokumenter,” siger William Vegenfeldt.  

Medlemskab af ABAF  

Med et medlemskab af ABAF får du dels adgang til rådgivning i forhold til alle ansættelsesretlige aspekter, og dels sikrer du din virksomhed i tilfælde af, at en medarbejder rejser en sag, eller du får behov for at være repræsenteret af en advokat i en konkret tvist/retssag. Dette gælder uden meromkostninger, idet kontingentet er en fast årlig betaling. Såfremt man som virksomhed har valgt ikke at være medlem af en arbejdsgiverforening, er alternativet, at man søger rådgivning hos ekstern advokat, hvor udgifterne til advokat hurtigt bliver langt højere.   

Som medlem af ABAF kan I kontakte ABAFs sekretariat direkte på enten telefon eller mail.   

Kontakt: