Pressemeddelelser

Pressemeddelelse: EU-Kommissionen gennemfører kraftig toldstigning

Efter et højt told-udspil i juni og begyndelsen på en forhandling med Kina, har EU-Kommissionen nu fundet ud af, hvor de midlertidige toldsatser på kinesiske elbiler skal ligge.

Og nu har Kommissionen besluttet at holde fast i de høje toldsatser, selvom de har nedjusteret dem marginalt fra 38,1 procent til 37,6 for bl.a. MG’s vedkommende. De bliver hårdest ramt. Geely har fået sænket sin told fra 20 til 19,9 procent.

Forhandlingerne fortsætter nu frem mod november, hvor resultatet af told-forhandlingerne kan blive permanent, hvis der er opbakning fra EU-medlemsstaterne.

”Hvis de højere toldsatser, der nu er meldt ud for en midlertidig periode, får opbakning og bliver endeligt vedtaget, vil det formentlig også afspejle sig i handelspriserne på elbiler på længere sigt. Enkelte mærker har dog meldt ud, at de selv vil tage prisstigningen for nu. Vi håber, at parterne får forhandlet sig frem til en løsning, for jeg tror ikke, Europa som sådan vinder på en handelskrig.” siger adm. direktør i AutoBranchen Danmark, Gitte Seeberg.

”Herhjemme har vi stadig godt gang i elbilssalget, men hvis priserne stiger, vil det ramme salget, som vi f.eks. har set i Tyskland, hvor man for nylig fjernede en tilskudsordning til elbiler. En kraftig toldstigning vil bære brænde til det bål og kan ramme den grønne omstilling. Når det er sagt, er det naturligvis også nødvendigt at sikre, at Europa ikke bliver oversvømmet af kinesiske elbiler, som kan sælges billigt pga. statsstøtte,” siger Gitte Seeberg.

Forventer flere kinesiske biler på danske veje

AutoBranchen Danmark har netop gennemført en forventningsundersøgelse blandt vores ny- og brugtvognsforhandlere.

Her svarer langt hovedparten, at de forventer, at kinesiske bilers andel af det danske marked vil vokse markant i de kommende år.

I første kvartal i år var godt 5 procent af de nyindregistrerede biler i Danmark kinesiske. Ud af de mere end 100 forhandlere, der har svaret i undersøgelsen, forventer 34 procent, at kinesiske biler fylder ti procent af nyvognsmarkedet allerede om et år. Hele 38,5 procent forventer, at de udgør 20 procent af markedet om fem år.

”Kineserne er uden tvivl langt fremme på teknik og kvalitet, når det kommer til elbiler, og salget af dem går godt, men det er selvfølgelig helt centralt for vores forhandlere, at der kommer ro om tolden og dermed om priserne hurtigst muligt,” siger Gitte Seeberg.

De nye toldsatser bliver foreløbig en realitet fra i morgen den 5. juli som en midlertidig foranstaltning. EU fortsætter sine forhandlinger over de kommende måneder. Når de er bragt til ende, og man har sikret opbakning fra medlemslandene, vil der blive fastsat toldsatser, der som udgangspunkt vil gælde de næste fem år. Det hele forventes at falde på plads inden november.

Kontakt

Gitte Seeberg

Adm. direktør