Eftermarked

Rigsrevisionen undersøger fusk med leasing

I det næste halve år vil Rigsrevisionen kulegrave leasingområdet mhp. at sikre bedre regelefterlevelse blandt leasingselskaber. AutoBranchen Danmark følger sagen tæt.  

Som AutoBranchen Danmark beskrev i september måned, har Rigsrevisionen øget fokus på, om bilafgifterne bliver betalt, som de skal. Tidligere har Rigsrevisionen kritiseret skatteforvaltningen for både betaling af løbende afgifter, datafejl og partikeludledningstillæg.  

Gennem det seneste års har korrekt betaling af registreringsafgift været på fungerende skatteminister Jeppe Bruus’ radar, efter bl.a. skandalesagen om Scanleasing og problemer med betaling af registreringsafgift for motorcykler.  

Derfor skal Rigsrevisionen nu til at granske leasingområdet, med henblik på at klarlægge, om leasingbranchen betaler den korrekte registreringsafgift. Kontrolorganet har fremlagt en plan for granskningen, der forventes afsluttet senest i sommeren 2023.  

Undersøgelsen vil fokusere på perioden 2018-2022 og vil have et stort fokus på selvanmelderordningen og selvangiverordningen. Andre opmærksomhedspunkter for Rigsrevisionen er værdifastsættelse ved start og slut af leasingaftaler samt korttidsleasing og afmelding af køretøjer.  

Fem spørgsmål skal besvares 

De fem spørgsmål, som Rigsrevisionen skal besvare senest til sommer er: 

1) Har Skatteministeriet etableret et tilstrækkeligt grundlag for retvisende fastsættelser af brugte køretøjers almindelige pris og afgiftpligt? 

2) I hvilket omfang selvangiverordningen rummer risiko for, at de registrerede virksomheder angiver uensartede eller direkte forkerte afgifter? 

3) Udnytter Motorstyrelsen de kontrol- og sanktionsmuligheder, der fremgår af registreringsafgiftsloven? 

4) Har staten lidt et provenutab i forbindelse med forkerte eller utilstrækkelige værdifastsættelser? 

5) Hvorfor har man afviklet selvanmelderordningen vedrørende værdiansættelsen af eksportkøretøjer, men fastholdt at registrerede virksomheder fortsat selv kan angive og betale afgiften på andre områder? 

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg vil følge Rigsrevisions arbejde tæt. 

”Det er ikke unaturligt, at Rigsrevisionen kigger på leasingområdet efter de skandalesager, der har været med bl.a. Scanleasing. Vi følger sagen tæt, fordi der altid er risiko for et politisk indgreb, når Rigsrevisionen kigger et område efter i sømmene. Sidst Rigsrevisionen kom med meget kraftig kritik på motorområdet blev selvanmelderordningen for eksport afskaffet. AutoBranchen Danmark har allerede i sidste valgperiode været i kontakt med politikerne for at fortælle om problemerne ved at afskaffe selvanmelderordningen helt, og vi fortsætter naturligvis det arbejde,” fortæller Gitte Seeberg. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper