Bilforhandlere

Sælger du el- og pluginbiler? Her beder købeloven dig om at være opmærksom

En ny afgørelse i Ankenævnet for Biler sætter fokus på, om der skal følge en almindelig oplader og ikke bare en mormoroplader med ved salg af el- eller pluginhybridbiler 

El- og hybridbiler fylder mere i bilparken og vinder hurtigt frem i takt med, at klima og miljø fortsat står højt på borgernes dagsorden. Med købet af disse biler opstår der også nogle problemstillinger; de tekniske, mekaniske og aftalemæssige. Hvad kan man egentlig regne med, når man som borger køber en el- og hybridbil, og hvad betragtes som standarder, når man sælger sådanne biler. Disse er alle spørgsmål, der løbende bliver afprøvet hos Ankenævn for Biler.  

Som det seneste af slagsen har ankenævnet netop taget stilling til en ny problemstilling, nemlig om medfølgende opladere. I den aktuelle sag havde en kunde købt en hybridbil hos en forhandler. Kunden opdager ved et tilfælde, at den lader, han havde fået med i købet, faktisk var en såkaldt ”mormor-lader.” Det er en lader, som det anbefales kun bruges til at lade bilen op i 2 timer ad gangen, og som kun må bruges i nødstilfælde. Dette er i hvert fald hvad kunden lagde til grund. Forhandleren som solgte bilen havde på ingen måde lovet eller annonceret, at bilen ville blive solgt med en almindelig 3-faset oplader eller en anden form for oplader, som typisk følger med i købet af sådanne biler.  

Køberen gjorde alligevel krav på udleveringen af et ladestik, som kunne bruges til almene ladestandere samt betaling og opsætning af ladeboks ved sit hjem. Dette afviste sælgeren blankt.  

Ankenævnet er i den nye afgørelse kommet frem til, at sælgeren havde solgt en bil med en oplader uden at oplyse køberen om, at opladeren alene kunne anvendes fuldt ud til særligt indrettede elinstallationer. Da opladeren ikke i sig selv indikerede andet, havde køberen en berettiget forventning om, at han kunne lade bilen helt op ved brug af sin almindelige elinstallation. Det kunne køberen ikke, og der forelå derfor en mangel i henhold til købelovens bestemmelser, konkluderede ankenævnet.   

I henhold til køberens krav om betalingen for opsætningen af elinstallationer ved køberens hjem, var Ankenævn for Biler ikke helt afvisende. Køberen skulle nemlig betale for ny elinstallation som følge af manglen. Køberen ville dog i henhold til Ankenævn for Bilers holdning blive beriget, hvis sælgeren skulle betale for hele installationen, hvorfor dette blev delvist afvist.  

Køberen fik derfor tilkendt et skønsmæssigt passende afslag, der skulle dække for ladekabel og elinstallation.    

”Afgørelsen viser de nye udfordringer, der kan opstå, når nye biltyper vinder frem. Mange tvister og tvivlsspørgsmål skyldes ganske givet ikke ond vilje, men at der skal etableres standarder for, hvad der kan forventes, når man handler med el- og pluginhybrider. Det er naturligt og det kommer til at tage noget tid. Jo mere klarhed vi kan få, jo bedre for både køber og sælger,” siger Naser Al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark.   

Kontakt

Juridisk hotline