Bilforhandlere

Seeberg og Bobak: Forsikringsselskaberne flygter fra deres ansvar

Forsikringsselskaberne prispres er ikke bare en trussel mod antallet af værksteder og lakerere, men går også ud over kvalitet og arbejdsglæde. Det må og skal de tage ansvar for – og ændre på. 

(Debatindlæg af Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, og Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark bragt i Motormagasinet 17. februar 2023.)

Forsikring & Pension fremhæver i sit svar på AutoBranchen Danmarks rentabilitetsanalyse, der viser, at branchen er i knæ økonomisk, hvor mange milliarder kroner forsikringsselskaberne lægger hos skadesbranchen.  

Det er rigtigt, at forsikringsselskaberne er skadesbranchens suverænt største kunde. Men det behøver ikke være noget positivt. Det modsatte kan jo også være tilfældet. For forsikringsselskaberne har fået overhånden i en sådan grad, at skadesbranchen ofte enten bare må makke ret eller blive kasseret. Der er alt for tit desværre ikke tale om et sundt, ligeværdigt samarbejde, som er til fordel for begge parter.  

Plantageejerne var jo i princippet også slavernes største kunde, men det er vel ikke den situation, vi skal ende i? Det er i hvert fald ikke vores ønske.   

Derfor kunne man for at bruge Forsikring & Pensions argument også fremhæve, hvor mange penge forsikringsselskaberne faktisk tjener på skadesbranchen.  

Men hvor er taknemmeligheden over det? Hvordan bliver det værdsat og belønnet? Det er – især for de store toneangivende forsikringsselskaber som Tryg, Taksatorringen og Topdanmark – svært at se i deres samarbejde med skadesbranchen. Det er også svært at forstå, at selskaberne ikke selv kommer på banen, men sender deres brancheorganisation i byen. Forsikringsselskaberne må jo forklare og forsvare sig selv.  

Milliardoverskud burde give plads til bedre betaling

Vi ser det ene store milliardoverskud efter det andet fra forsikringsselskaberne, og motorforsikringerne er forsikringsbranchens guldæg, hvor erstatningsprocenterne – altså forholdet mellem hvor mange penge, der kommer ind i præmier fra kunderne og hvor mange penge, der bruges på skader – ligger på et overordentlig lukrativt niveau. Der tjenes langt flere penge på motorforsikringerne end mange andre forsikringstyper. 

Hvis man skal sige det lidt tabloidt: Enten flår forsikringsselskaberne deres forsikringskunder med alt for høje præmier eller også presser de skadesbranchen unødigt hårdt. Måske er det faktisk begge dele, der er tilfældet. Sikkert er det, at når forsikringsselskaberne tjener så mange penge på motorforsikringerne, så er der altså også penge nok til at betale skadesbranchen ordentligt for at udføre det stykke arbejde, som er så nødvendigt for forsikringsselskaberne.  

Det er generelt betragtet ikke tilfældet i dag, som vores rentabilitetsanalyse viser. Timepriserne på såvel værksteder og autolakerere er mange steder ikke steget i årevis. Mange af vores medlemmer tør slet ikke henvende sig til især nogle forsikringsselskaber med krav om årlige timeprisforhandlinger, som ellers burde være normen, fordi de oplever i stedet at blive sat ned i timepris eller at blive mødt med urimelige krav om, at hævede timepriser skal modsvares med rabatter, der langt overstiger den mulige timeprisgevinst. Samtidig er udgifterne til de gratis services, som værkstederne yder for forsikringsselskaberne, stukket helt af og bliver i sagens natur ikke kompenseret.  

Det er uholdbart. Og det truer branchens fremtid. Det burde ikke være i Forsikring & Pensions interesse. Og da slet ikke forsikringsselskabernes – med al deres snak om samfundsansvar. 

Der er sket et skred

Vi siger ikke, at samarbejdet altid er dårligt. Det er også godt nogle steder, men der er sket et skred i de senere år, og alt for mange sted opleves samarbejdet med forsikringsselskaberne og særligt nogle af dem som surt slid, der ikke lønner sig.  

Forsikring & Pension fremhæver dertil igen og igen, at de og selskaberne ikke har noget ansvar over for lakererne, men at de forhandler med værkstederne. Det er rigtigt – i hvert fald til nogen grad. Men selskaberne betaler jo for en service, som både indeholder lak og karrosseri. Den pose penge, som de betaler, skal jo deles mellem både maler og værksted. Og når forsikringsselskabet får mange gratis ydelser af værkstederne, er det jo blandt andet rabatten fra lakerer til værksted, der finansierer det, sådan som vores rentabilitetsanalyse også viser. Og når forsikringsselskaberne betaler mindre eller kræver rabat, går det jo ud over både maler og værksted. 

Forsikringsselskaberne kan ikke snige sig uden om, at de har et ansvar for hele skadesbranchen. Ligesom de heller ikke kan snige sig udenom, at de er ved at køre skadesbranchen i sænk med deres indkøbspres og ved ikke at hæve timepriserne, så de i det mindst følger prisudviklingen i samfundet generelt.  

Forsikring & Pension fremhæver i deres indlæg, at lakmaterialeprisen og reservedelspriserne er steget løbende. Ja, det er rigtigt. Det er noget, vi har kæmpet for i AutoBranchen Danmark og som vi har samarbejdet med Forsikring & Pension om, men reguleringen sker stadig alt for sjældent og betyder, at lakererne i lange perioder underbetales. Men det kunne være interessant om Forsikring & Pension eller selskaberne selv på samme måde kunne fremlægge, hvordan udviklingen i timepriser har været i de sidste par år.  

Fremlæg timeprisudviklingen

Vi nægter at tro, at timeprisudviklingen – der er langt vigtigere end lakmaterialeprisen eller reservedelspriserne – har fulgt den generelle prisudvikling eller afspejler de stærkt stigende udgifter, som vi ser mange steder i branchen. Det er selve problemet. Posen af penge til hele skadesbranchen matcher ikke de stigende udgifter. Vi beder ikke Forsikring & Pension eller selskaberne selv om at fremlægge timepriserne i kroner og ører, men en oversigt over den procentvise udvikling i timeprisen vil være på sin plads, hvis man står fast på, at man betaler branchen ordentligt. 

Forsikring & Pension afviser også, at “kloge sig på” hvordan autobranchen kan sikre bedre indtjening. Det tager vi til efterretning, men vi synes, det virker noget kortsigtet. For det vil jo have store konsekvenser for forsikringsbranchen og for selskaberne hver især, hvis skadesbranchen bliver så udpint, at det bliver svært eller umuligt at levere den service, som forsikringsselskaberne efterspørger. Hvis det bliver endnu sværere at tiltrække arbejdskraft, fordi kampen med forsikringsselskaberne skader arbejdsglæden og går ud over den faglige stolthed, når man tvinges til at levere noget, der kunne være lavet bedre.  

Derfor bør forsikringsselskaberne melde sig på banen og være med til at diskutere, hvordan skadesbranchen bliver bæredygtig – ikke bare i dag, men også i morgen. 

Kom til debatmøder

Vi har heldigvis også allerede fået positive tilkendegivelse om at debattere dette fra flere forsikringsselskaber. Det er vi glade for. Og det får os også til at sætte spørgsmålstegn ved om Forsikring & Pension virkelig repræsenterer hele forsikringsbranchen eller blot de store forsikringsselskaber, som vi oplever, skaber størst problemer.  

Det håber vi ikke er tilfældet. Vi har et fint samarbejde med Forsikring & Pension, men vi må bare konstatere, at mange af vores medlemmer har endog meget store problemer med flere af forsikringsselskaberne.  

Fra AutoBranchen Danmarks side kommer vi løbende til at arrangere åbne møder for at diskutere skadesbranchens fremtid. De første kommer i næste måned. Vi håber, at alle, der ligesom os værdsætter skadesbranchens indsats og ser dens værdi, vil dukke op og være med til at finde løsninger. Den invitation gælder branchen selv – og den gælder fortsat også forsikringsselskaberne og også deres brancheorganisation.  


De første debatmøder finder sted i Kolding d. 28. marts og i Roskilde d. 29. marts. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Det kan du gøre her (Kolding) og her (Roskilde).

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert