Elbiler

Selvanmeldere bør gå i banken hurtigst muligt

En ny undersøgelse fra AutoBranchen Danmark viser, at selvanmelderne endnu ikke har spurgt deres bank om konsekvenserne af, at Motorstyrelsen fra nytår kræver en højere sikkerhedsstillelse af mange selvanmeldere.

AutoBranchen Danmark har gennem længere tid omtalt, at mange selvanmeldere skal mangedoble deres sikkerhedsstillelse fra nytår. Man er selvanmelder, når man indbetaler registreringsafgift, og man skal derfor forholde sig til de nye regler om trappemodellen, som træder i kraft pr. 1. januar.

AutoBranchen Danmarks undersøgelse er foretaget blandt 158 medlemmer, der har besvaret et spørgeskema. Blandt deltagerne har 77 procent endnu ikke været i kontakt med deres pengeinstitut om, hvilke konsekvenser det får deres virksomhed. AutoBranchen Danmarks juridiske chef Eylem Ünüvar anbefaler, at man som selvanmelder starter en dialog med sit pengeinstitut hurtigst muligt.

”Trappemodellen får store konsekvenser for cirka 50 procent af selvanmelderene. De vil blive bedt om at stille en større sikkerhed af Motorstyrelsen. Den sikkerhed vil typisk blive stillet ved, at en del af kassekreditten bliver reserveret til Motorstyrelsen. Det betyder, at kassekreditten skal hæves, eller at forhandlerne har en mindre del af deres kassekredit til rådighed end i dag. Derfor er det vigtigt at kontakte sit pengeinstitut hurtigst muligt, så der kan laves en fornuftig aftale”, siger Eylem Ünüvar.

AutoBranchen Danmark vil påpege problemerne

Eylem Ünüvar er meget glad for de mange besvarelser af undersøgelsen, og for at deltagerne har taget sig tid til at skrive meget omfattende kommentarer. AutoBranchen Danmark vil bruge svarene på møder med Skatteministeriet og Motorstyrelsen, hvor vi vil påpege problemerne med de forhøjede krav til sikkerhedsstillelse.

”I AutoBranchen Danmark har vi været i dialog med Skatteministeriet og Motorstyrelsen igennem hele forløbet med indførslen af trappemodellen, hvor vi har taget skarpt afstand fra trappemodellen. AutoBranchen Danmark har fortsat kontakt til skatteforvaltningen, hvor vi synliggør de problemer, som trappemodellen skaber. Vi håber, at skatteforvaltningen med tiden vil slække på kravene og fortolkningerne, men det er op ad bakke i øjeblikket”, siger Eylem Ünüvar.

De berørte selvanmeldere har allerede eller vil modtage et hørringsbrev fra Motorstyrelsen. Eylem Ünüvar opfordrer til, at man sender høringsbrevene til hende på et@abdk.dk, så AutoBranchen Danmark kan rådgive medlemmerne om, hvordan de kan besvare hørringsbrevene bedst muligt.