Eftermarked

“Situationen i branchen er uholdbar”

Markante profiler fra hele skadesbranchen var mødt op, da branchens fremtid blev drøftet ved to åbne debatmøder i Kolding og Roskilde. Flere møder er på vej.  

AutoBranchen Danmarks eftermarkedschef Nicky Bobak var i højt humør og fuld af kampgejst, efter afholdelsen af to debatmøder om skadesbranchens fremtid i Kolding og Roskilde før påske.  

Det gode humør skyldes ikke situationen i skadesbranchen, som er alvorlig – og netop grunden til at møderne blev afholdt. Det skyldes i stedet det store fremmøde og lysten og viljen til at debattere problemer og udfordringer på tværs af branchen.   

“Jeg kan ikke huske, vi før har haft en så engageret og god debat om branchens fremtid. Vi er selvfølgelig stadig konkurrenter, og der er masser af ting, vi hverken kan, må eller skal samarbejde om. Men der er også en fælles forståelse af, at situationen som sådan er uholdbar, og at vi sammen skal gøre noget ved det,” siger Nicky Bobak om det pres som både værksteder, lakerere og skadescentre oplever i disse år – primært fra forsikringsbranchen.  

På møderne blev både årsagen til branchens udfordringer og de mulige løsninger på dem diskuteret livligt. Frustrationen over de største forsikringsselskaber var stor, ligesom der var en fælles forståelse for ikke at tage bilejeren som gidsel, selvom forsikringsselskaberne ofte vil presse branchen til det.  

Kritik af Autotaks

Branchens relation til bilejeren er derimod noget, der skal holdes fast i – og hvor vi som branche med fordel kan være langt mere åbne overfor kunden om, hvad det er forsikringsbranchens ageren betyder for dem og deres bil, lød en af konklusionerne.   

Et andet af de temaer, der gik igen, var en kommende underkapacitet i branchen. Dels fordi dårlig betaling fra forsikringsselskaberne gør branchen mindre attraktiv, når der skal vælges uddannelser, og dels fordi dårlig økonomi betyder konkurser, og gør det svært at fastholde medarbejdere. Kombineret med flere biler og skader kan den underkapacitet i fremtiden tvinge forsikringsselskaberne til at betale bedre for det arbejde, de ønsker udført, lød rationalet.   

Der var også tanker om, at branchen burde gå sammen om at klassificere forsikringsselskaberne, efter hvordan de agerer, og at denne klassificering får betydning for, hvordan og hvornår arbejdet udføres for selskaberne.   

Derudover var der en bastant kritik af Autotaks og Forsi, hvor den danske udgave af afregningsprogrammet bliver anset for at være en udgave, der betyder dårlig(ere) afregning end i andre lande.   

Endelig var der et fælles ønske om at arbejde for et startgebyr på karrosseriarbejde i Autotaks, som skal dække de mange services, der i dag ikke bliver betalt for af forsikringsselskaberne, herunder lånebil, administration, taksering, transport osv.   

“Vi bilder os ikke ind, at det her bliver løst i morgen, eller at alle udfordringerne overhovedet kan løses. Men vi vil forfølge mulighederne og kæmpe for branchens fremtid,” fastslog Nicky Bobak.   

AutoBranchen Danmark vil løbende arrangere flere debatmøder og fortsætte indsatsen for at sikre mere retfærdige vilkår for skadebranchen. Et forsikringsselskab var mødt op til debatmøderne og AutoBranchen Danmark vil fortsætte dialogen med forsikringsbranchen som sådan. 

Kontakt

Nicky Bobak

Eftermarkedschef- og Brugtvognsekspert