Bilafgifter

Skatteminister fortalte om regeringens planer for bilafgifter og leasing

På AutoBranchen Danmarks årsdag fortalte skatteminister Jeppe Bruus (S) virtuelt om fremtidsudsigterne for bilafgifterne, roadpricing og en licensordning for leasingselskaber.

Ministeren indledte med, at han var glad for at kunne tale direkte til mange af de virksomheder, der i de kommende år vil sende elbiler ud til hr. og fru Danmark. Herefter gjorde han status på bilafgifterne og regeringens grønne ambitioner, der bl.a. inkluderer en målsætning om 1 million elbiler i 2030.

Den målsætning mener ministeren at vi kan opnå, hvis de nuværende salgstal kan fortsætte i de kommende år. Han pegede ikke overraskende på afgiftsreformen i december 2020 som en vigtig faktor i, at hver tredje nye bil i dag er en elbil, ligesom aftalen i de sidste par år har sendt mange pluginhybridbiler på gaden. Herudover fremhævede han branchens indsats for at sælge grønne biler og det langt større udbud af grønne biler, som de afgørende elementer for, de flotte grønne salgstal.

Skatteministeren understregede dog, der stadig findes mange myter om elbiler, som vi skal til livs, hvis endnu flere danskere skal blive køre på strøm. Netop strømmen var også en selvstændig pointe for ministeren, der ikke mener, at vi er i mål med en tilfredsstillende ladeinfrastruktur endnu ligesom regeringen også vil fokusere på at udbygge den grønne elproduktion, så der i takt med elektrificeringen af samfundet stadig kan købes strøm til fornuftige penge.

Ingen politisk debat om bilafgifter

De tidligere års debatter om bilafgifter, der førte til tomme salgslokaler i månedsvis, står heldigvis klart i ministerens erindring og han gav et klokkeklart tilsagn over for branchen om, at han ikke ønsker en politisk debat, der sætter bilsalget i stå.

Under de efterfølgende spørgsmål fra deltagerne blev Jeppe Bruus spurgt direkte om, han ville give en garanti for, at bilafgifterne ikke blev justeret før det planlagte pitstop (genforhandling af afgiftsreformen) i 2025. Ministeren svarede, at hverken når det gælder bilafgifter eller ejendomsvurderinger vil han udstede nogle garantier. Til gengæld udtrykte han tilfredshed med det nuværende bilsalg, men han gjorde det samtidig klart, hvis Skatteministeriet på et tidspunkt vurderer, at forudsætningerne for afgiftsreformen skrider, så vil han gribe ind. Mest oplagt kunne det være, hvis salget af rene elbiler begynder at aftage.

Fra salen blev skatteministeren også bedt om at forholde sig til roadpricing. Emnet har været debatteret mange gange før, men det er for nyligt blevet aktuelt med nystartet forsøg, der skal teste teknologien i de kommende års tid.

Ministeren sagde, at han er enig med transportminister Thomas Danielsen (V), der tidligere har udtalt, at det kan være en løsning på sigt. Skatteministeren ser dog ikke roadpricing som en løsning her og nu. Han vil afvente resultaterne af forsøget og kigge på sagen igen derefter. Jeppe Bruus gjorde også salen opmærksom på, at han selv var folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds, da Socialdemokratiet under Helle Thorning Schmidt foreslog en betalingsring omkring København. På daværende tidspunkt blev han ikke valgt til Folketinget, hvorefter at han med et stort smil indikerede, at han er blevet lidt forbeholden overfor debatten om roadpricing.

Minister ønsker licensordning for leasingselskaber

Da Jeppe Bruus blev spurgt til spørgsmålet om en licensordning for leasingselskaber, sagde han direkte, at spørgsmålet om en licensordning ikke er taget af bordet, fordi den ikke var med i regeringens udkast til en bandepakke, der blev præsenteret i september. Ministeren sagde direkte, at han ønsker at sætte ind mod de brodne kar, der udnytter leasingbranchen, men at han er fuldt ud opmærksom på de pointer, som AutoBranchen Danmark har rejst omkring risikoen for konkurrenceforvridning til fordel for de store leasingselskaber.

Derfor har ministeren også bedt AutoBranchen Danmark om vores input til, hvordan en licensordning kan udformes, uden at den vil give en konkurrencefordel til de store leasingselskaber og bilimportørerne.