Skatteminister Karsten Lauritzen har indkaldt Folketingets partier til en drøftelse af selvanmelderordningens fremtid torsdag.

Det har han på baggrund af rigsrevisionens beretning, som blev offentliggjort onsdag. Skatteministeren bad selv tidligere Skatteministeriet og Motorstyrelsen se på ordningen, og han erklærer nu, at han med Rigsrevisionens beretning har et grundigt og samlet billede af udfordringerne.

”Det er på alle måder uacceptabelt, at brodne kar forsøger at snyde på vægten med eksportgodtgørelse. Når jeg læser Rigsrevisionens konklusioner og hertil lægger de udfordringer, vi selv har afdækket på ordningen, så skal der ske grundlæggende ændringer af ordningen,” siger Karsten Lauritzen i pressemeddelelsen.

Undersøgelsen blev sat i værk efter, at det i september kom frem, at SKAT har udbetalt langt flere penge i eksportgodtgørelse end man skulle, idet mange biler blev værdisat for højt.

”Vi hilser velkomment, at ministeren tager fat her, for ingen af os kan være tjent med, at brodne kar ødelægger det for de øvrige. Vi er i dialog med Motorstyrelsen for at finde løsninger, som kan komme bevidst svindel til livs, og det er et godt arbejde,” siger AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg. Hun henviser blandt andet til, at Motorstyrelsen i slutningen af oktober havde inviteret blandt andre AutoBranchen Danmark til samarbejde om, hvordan ”et semi-automatisk værdifastsættelsessystem” kan se ud.

”Vi mener, at  SKAT i stigende grad skal benytte sig af muligheden for at nægte en virksomhed retten til at være selvanmelder. Hvis der er grundlag for at udstede bøder og fratage en virksomhed retten til at være selvanmelder, mener vi også, at SKAT bør gøre det,” siger Gitte Seeberg.

Hun understreger, at AutoBranchen Danmark også har en liste med forslag til at lette arbejdet for de mange ærlige virksomheder, som er omfattet af reglerne. Blandt andet skal dokumentationskravene til eksport lempes, samt tydeliggøres med større gennemsigtighed.

I sin beretning kritiserer Rigsrevisionen blandt andet tilrettelæggelsen af kontrollen i det gamle SKAT, lige som Skatteministeriet får kritik for ikke at have reageret hurtigt nok på udfordringer på området.

Skatteministeriets pressemeddelelse

Rigsrevisionens beretning