Arbejdsgiver

Snart bliver det nemmere at få udenlandsk arbejdskraft 

Folketinget er begyndt at behandle et lovforslag om at sænke beløbsgrænsen til 375.000 kr. Lovforslaget indeholder også andre fordele ifm. at benytte udenlandsk arbejdskraft. 

Portrait of a young male mechanic checking the condition of a lifted car

Den 1. april forventes en ændring af udlændingeloven at træde i kraft. Den vil betyde, at udlændinge der gerne vil arbejde i Danmark, ikke længere behøver at tjene 465.000 kr. om året. Det fremtidige beløb (beløbsgrænsen) vil forventeligt fra 1. april være 375.000 kr., hvilket glæder AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg. 

”Manglen på arbejdskraft er stor i mange brancher, herunder autobranchen. Derfor er det meget positivt, at flere virksomheder snart får mulighed for at tiltrække flere medarbejdere fra udlandet. Den lavere beløbsgrænse vil gøre det mere sandsynligt, at vores og andre brancher kan få udenlandske medarbejdere til arbejde, hvor lønnen ikke ville række til den nuværende beløbsgrænse på 465.000 kr.,” fortæller Gitte Seeberg.  

Hovedpunkterne i nyt lovforslag 

Der er som tidligere beskrevet kun tale om et lovforslag, som Folketinget i sidste uge er begyndt at behandle. Essensen af lovforslaget forventes imidlertid at blive vedtaget.  

Rent teknisk vil der foruden den nuværende beløbsordning (465.000 kr.) blive etableret en supplerende beløbsordning (375.000 kr.). Den vil kun kunne benyttes, hvis tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit ikke overstiger et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, og ved at virksomheden skal erklære, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger. 

Samtidig udvides fast-track ordningen, så den fremover kan benyttes af virksomheder med kun 10 fuldtidsansatte, modsat den nuværende grænse på 20 fuldtidsansatte.  

AutoBranchen Danmark vil orientere om den endelige lovgivning, når den bliver vedtaget. 

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper