Folketinget er begyndt at behandle et lovforslag om at sænke beløbsgrænsen til 375.000 kr. Lovforslaget indeholder også andre fordele ifm. at benytte udenlandsk arbejdskraft. 

Den 1. april forventes en ændring af udlændingeloven at træde i kraft. Den vil betyde, at udlændinge der gerne vil arbejde i Danmark, ikke længere behøver at tjene 465.000 kr. om året. Det fremtidige beløb (beløbsgrænsen) vil forventeligt fra 1. april være 375.000 kr., hvilket glæder AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg. 

”Manglen på arbejdskraft er stor i mange brancher, herunder autobranchen. Derfor er det meget positivt, at flere virksomheder snart får mulighed for at tiltrække flere medarbejdere fra udlandet. Den lavere beløbsgrænse vil gøre det mere sandsynligt, at vores og andre brancher kan få udenlandske medarbejdere til arbejde, hvor lønnen ikke ville række til den nuværende beløbsgrænse på 465.000 kr.,” fortæller Gitte Seeberg.  

Hovedpunkterne i nyt lovforslag 

Der er som tidligere beskrevet kun tale om et lovforslag, som Folketinget i sidste uge er begyndt at behandle. Essensen af lovforslaget forventes imidlertid at blive vedtaget.  

Rent teknisk vil der foruden den nuværende beløbsordning (465.000 kr.) blive etableret en supplerende beløbsordning (375.000 kr.). Den vil kun kunne benyttes, hvis tre måneders sæsonkorrigerede bruttoledighed i gennemsnit ikke overstiger et af udlændinge- og integrationsministeren fastsat niveau, og ved at virksomheden skal erklære, at stillingen på ansøgningstidspunktet har været slået op på Jobnet og EURES-portalen i minimum to uger. 

Samtidig udvides fast-track ordningen, så den fremover kan benyttes af virksomheder med kun 10 fuldtidsansatte, modsat den nuværende grænse på 20 fuldtidsansatte.  

AutoBranchen Danmark vil orientere om den endelige lovgivning, når den bliver vedtaget.