Bilforhandlere

Stellantis: Derfor er forhandlerne blevet opsagt

Beslutningen om at opsige alle Stellantis-forhandlere i Europa skyldes hverken Østrig-dommen eller et ønske om radikale ændringer i forhandlernetværket fortæller en fransk Stellantis brand manager.

I et interview med Autoactu.com uddyber Guillaume Couzy, Stellantis Brand manager i Frankrig, hvorfor Stellantis har valgt at opsige alle sine europæiske forhandlere. Adspurgt om opsigelsen har nogen relation til den østrigske dom, hvor Josef Büchl fik kendt dele af sin forhandler-kontrakt ulovlig, afviser Couzy. Ifølge ham er Østrig-dommen et rent østrigsk anliggende, der ikke har betydning for koncernens ageren i resten af Europa.

Da AutoBranchen Danmark rettede henvendelse til Peugeot-koncernens hovedsæde i Paris for en kommentar til dommen, blev sagen også sendt videre til Østrig, hvor en talsmand kom med en meget sparsom kommentar med samme budskab, som kort efter blev fulgt op af det daværende Interdan.

Opsigelse skyldes ny gruppefritagelse

Couzy peger i stedet på fornyelsen af EU’s gruppefritagelse som den vigtigste årsag til opsigelserne. Gruppefritagelsen, der bl.a. regulerer konkurrencereglerne mellem bilimportør/producent og forhandler, udløber i 2023, hvilket Stellantis begrunder anvendelsen af det toårige opsigelsesvarsel til alle forhandlere med. Den danske autobranche bør bemærke, at Stellantis er de eneste, der har valgt at opsige alle forhandlere. De andre bilproducenter, der også er omfattet af de kommende ændringer af gruppefritagelsen fra 2023, har ikke valgt at opsige sine forhandlere.

Udover gruppefritagelsen peger Couzy også på, at den grønne og digitale omstilling betyder, at Stellantis må justere sine forretningsgange. Han vurderer, at forbrugerne vil ændre deres adfærd i de kommende år, og derfor må Stellantis følge med i forhold til eksempelvis online salg.

Online og fysisk salg er ikke hinandens modsætninger

Adspurgt om, hvorvidt at Stellantis ønsker at erstatte dele af det fysiske salg med online salg, mener Couzy, at der er tale om en falsk modsætning. I Stellantis’ optik vil grænsen mellem de to på sigt blive udvisket. Netop derfor ønsker Stellantis at overgå til agentmodellen.

Ifølge Couzy vil det betyde, at Stellantis kan tilbyde en mere sammenhængende kundeoplevelse, der vil give forhandleren/agenten færre økonomiske risici, gøre livet nemmere for agenten og sikre en reduktion i omkostningerne ved distribution af koncernens biler.

Der kommer ikke færre fysiske forretninger

Selvom Stellantis forventer, at internettet vil fylde mere og måske overtage en del af salgsprocessen, forventer han ikke radikale ændringer i salgsnetværket. Ifølge ham er ambitionen fortsat at have stort set samme mængde forhandlere/agenter som i dag.

Couzy afviser også, at Stellantis planlægger, at alle forhandlere skal føre alle koncernens bilmærker. Til gengæld forventer Stellantis at øge mulighederne for, at en forhandler kan føre flere bilmærker end i dag. Koncernen overvejer tilsyneladende også at slække på kravene til forhandlerne, så det måske kan blive muligt at have ekstra bilmærker i de eksisterende lokaler.

Det skal bemærkes, at Couzy er brand manager i Frankrig, og derfor ikke udtaler sig om de danske forhold. Derfor kan der komme betydelige afvigelser ift. førnævnte ændringer.

Kontakt

Charlotte Brix Andersen

Leder af Medlemsservice, forretningsudvikling og kommunikation

Flemming Ransborg

Medlemskonsulent, Nordjylland og Bornholm
Klaus Schultz

Klaus Schultz

Medlemskonsulent, Sydjylland og Fyn

Christian Richter

Kommunikations- og politisk rådgiver

Lene Søbo

Grafiker og marketingkoordinator

Christian Mikkel Uldall Grøn

Web- og social medie manager

Julie Løvenholdt

Medlemskoordinator

Emil Refn

Studentermedhjælper