Det nye ferieår nærmer sig og dermed også planlægningen af sommerferien.

Hovedferien bestående af 3 uger, som er den periode der som udgangspunkt placeres mellem 1. maj og 30. september, skal varsles med 3 måneder. De resterende ferieuger betegnes som restferie, og skal derimod kun varsles med 1 måned.

Hvis din virksomhed holder lukket i sommerperioden, eller ønsker ferien placeret på en bestemt måde, skal det derfor varsels overfor dine ansatte mindst tre måneder før ferien. Tiden for varsling af dette års sommerferie, nærmer sig således hastigt.

ABAF opfordrer altid til, at I får aftalerne om hvornår den enkelte medarbejder holder ferie, dokumentet skriftligt. Det behøver blot at bestå i et stykke papir, hvor de specifikke uger eller dage er noteret, og underskrives af medarbejderen. Det kan måske virke overvældende at bede om dokumentation for ferieafholdelse, men det er med til at fjerne enhver tvivl om, hvad medarbejderen har til gode ved ferieårets afslutning eller ved en eventuel fratræden.

Holder virksomheden fast lukket i perioder af året, kan det ligeledes være en god ide at dette er nævnt i virksomhedens personalehåndbog. Det skaber en klarhed for alle parter, og medarbejderne ved, at de skal planlægge deres feriedage herefter.