Vi har løbende skrevet til jer om vigtigheden af at have en opdateret personalehåndbog. I den sammenhæng gør vi opmærksom på, at der er vigtige opdateringer i ABAFs skabelon til personalehåndbog.

Dels er der indsat et nyt afsnit, som handler om virksomhedens håndtering af medarbejderdata – et såkaldt GDPR-afsnit, som vi vil anbefale, at I tilpasser til jeres forhold, og tager med i jeres egen personalehåndbog.

Derudover er vi blevet opmærksomme på, at der for jer med individuelle funktionærkontrakter, kan være en diskrepans imellem personalehåndbogens afsnit om løn under barsel, og det, som følger af funktionærloven. Hvis I – i jeres individuelle funktionærkontrakter, har valgt alene at følge funktionærloven, og altså ikke har sidestillet denne medarbejdergruppe med jeres overenskomstansatte, vil det uden tilretning betyde, at der efter personalehåndbogen vil være fuld løn i visse perioder under barsel, mens der efter ansættelseskontrakten og funktionærloven kun gives halv løn. Dette gælder kun, såfremt man ikke har en funktionæroverenskomst.

For at undgå tvistigheder herom anbefaler vi derfor, at I kontakter os og får klippet et tilrettet afsnit over i jeres personalehåndbog.

Husk, at ABAF generelt ikke hverken gennemgår eller indestår for jeres personalehåndbog. Virksomheden er således selv ansvarlig for at holde virksomhedens personalepolitik opdateret og for, at de vilkår, som aftales i diverse ansættelseskontrakter, svarer til det, som man har besluttet i sin personalehåndbog.