Bilforhandlere

Visse registreringssyn er ugyldige

Transportministeriet søger hastebehandling for at gøre ugyldige syn gyldige. Det skulle ske inden udgangen af november.

Synene handler om køretøjstyper som nye to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler eller påhængskøretøjer dertil, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr dertil, ibrugtagne og konstruktivt ændrede motorkøretøjer eller påhængskøretøjer dertil, samt ibrugtagne motorkøretøjer, to- eller trehjulede køretøjer, quadricykler, traktorer, påhængskøretøjer eller udskifteligt trukket udstyr, der er importeret fra udlandet.

Køretøjer, der er godkendt ved periodisk syn, er ikke berørte heraf.

”Situationen betyder, at selvanmeldere og autoriserede nummerpladeoperatører skal undlade at selvanmelde og indregistrere eller omregistrere køretøjer med et ugyldigt registreringssyn frem til, at Motorstyrelsen i et nyhedsbrev giver besked om, at køretøjerne igen må indregistreres eller omregistreres,” siger Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist i AutoBranchen Danmark.

Se pressemeddelelsen fra Færdselsstyrelsen her:

https://www.fstyr.dk/da/Lister/Presse/Presse/2021/11/Visse-registreringssyn-er-ugyldige

Med det hastebehandlede lovforslag vil der samtidig blive lagt op til, at de syn, der er foretaget siden 1. januar 2021, får gyldighed i overensstemmelse med deres indhold. De involverede køretøjsejere skal derfor ikke på ny fremstille køretøjerne i en synsvirksomhed for at få gennemført et nyt registreringssyn.

Kontakt

Juridisk hotline