Bilafgifter

Ændringer i bilafgifterne er netop trådt i kraft

AutoBranchen Danmark har samlet en oversigt over, hvordan bilafgifter og firmabilsbeskatning er blevet ændret ved årsskiftet.  

Det er særligt de grønne biler, der er interessante ift. afgiftsstigningerne ved nytår, men for alle biltyper indeksreguleres bundfradraget og CO2-tillægget på vanlig vis med 2-3 procent. 

Afgifter på elbiler 

I perioden 2021-2025 betales der kun 40 procent af den fulde registreringsafgift for elbiler. Herefter stiger indfasningen på 40 procent med 8 procent årligt frem til 2030, hvor elbiler vil betale 80 procent af den fulde afgift. Derefter øges den med 4 procent til 2035, hvor elbiler vil betale fuld registreringsafgift.  

Elbilers ekstra bundfradrag på 167.500 kr. i 2022 vil blive aftrappet med 2.500 kr. om året i 2022-2025, så bundfradraget vil udgøre 160.000 kr. i 2025. Herefter aftrappes bundfradraget med 4.600 kr. om året, så det udgør 137.000 kr. i 2030. Efter 2030 fastholdes bundfradraget til nulemissionsbiler nominelt på 137.000 kr. 

Derudover sænkes batterifradraget pr. kWh fra 1.300 til 900 kr. 

FDM har beregnet følgende prisstigninger som konsekvens af afgiftsændringerne. 

Pris i 2022  Beregnet pris i 2023  Forskel 
250.000 kr.   250.000 kr.   –   kr.  
350.000 kr.   350.000 kr.  –   kr.  
450.000 kr.   450.920 kr.    920 kr.  
500.000 kr.   511.743 kr.  11.732 kr.  
600.000 kr.   611.743 kr.  11.732 kr.  

Afgifter på pluginhybrider 

Pluginhybridbilers nuværende ekstra bundfradrag på 50 procent af den fulde registreringsafgift øges med 5 procent årligt til 65 procent i 2025. Derefter øges indfasningen med 3 procent om året til 80 procent i 2030. Fra 2030 til 2035 øges indfasningen med godt 4 procent årligt, så pluginhybrider er fuldt indfaset i registreringsafgiften i 2035. 

Pluginernes bundfradrag aftrappes fra 48.750 kr. i 2022 med 1.250 kr. om året i 2023-2025, så bundfradraget vil udgøre 45.000 kr. i 2025. Herefter aftrappes bundfradraget med 2.000 kr. om året, så det udgør 35.000 kr. i 2030. Efter 2030 fastholdes bundfradraget til lavemissionsbiler på 35.000 kr.  

Derudover sænkes batterifradraget pr. kWh fra 1.300 til 900 kr. 

FDM har beregnet følgende prisstigninger som konsekvens af afgiftsændringerne.  

Pris i 2022  Beregnet pris i 2023  Forskel i afgift 
          250.000 kr.                      259.890 kr.                            9.890 kr.  
          350.000 kr.                      364.061 kr.                          14.061 kr.  
          450.000 kr.                      468.390 kr.                          18.390 kr.  
          550.000 kr.                      572.649 kr.                          22.649 kr.  
          650.000 kr.                      676.993 kr.                          26.993 kr.  

Husk at AutoBranchen Danmark har fordelsaftaler om afgiftsberegning med både ASG Digital og Auto IT’s Estimatic-system, som Motorstyrelsen også anvender. Læs mere om de to afgiftsberegnere her. 

Vær opmærksom på, at det er reglerne for registreringsafgift på indregistreringstidspunktet, der gælder. Så hvis du har solgt en bil i 2022 med levering i 2023, så er det 2023-satserne, der er gældende for købet. 

Grøn ejerafgift 

Med overgangen til 2023 er der sket mindre stigninger i de løbende afgifter, som er vigtige at præcisere i salgsmaterialet. På Skat.dk er det muligt at beregne de nye afgifter gennem denne beregner.  

Justering af firmabilsbeskatning 

Med årsskiftet er firmabilsbeskatningen også justeret. De nye satser er:  

  • Sats for bilens værdi under 300.000 kr.: 23,5 % 
  • Sats for bilens værdi over 300.000 kr.: 21,5 % 

Miljøtillægget er også blevet justeret, så satsen i 2023 er 4,5 (450 %) af bilens årlige grønne ejerafgift. 

Du kan læse mere om beregning af firmabilsbeskatning på skat.dk. 

Hvis du har spørgsmål til afgiftsberegning eller firmabilsbeskatning, er du som medlem velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling.