Bilforhandlere

Alt tyder på et opgør med udskældt reparationsgrænse

Der er bred politisk opbakning til at se på en forhøjelse eller fjernelse af reparationsgrænsen, sådan som AutoBranchen Danmark har foreslået. 

For nylig foreslog AutoBranchen Danmark – for at afhjælpe manglen på biler og for at sikre mere genbrug og mere arbejde på værkstederne – at man fra politisk side fjerner reparationsgrænsen, der forhindrer mange biler i at blive repareret, selvom det godt ville kunne betale sig.     

Efterfølgende har AutoBranchen Danmark været i kontakt med politikerne på Christiansborg, og nu tyder det på, at der bliver lyttet.    

Både Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgænger Hans Kristian Skibby (tidl. Dansk Folkeparti og nu en del af en løsgængergruppe på seks folketingsmedlemmer) har nemlig fastslået over for enten Motormagasinet eller AutoBranchen Danmark, at de er positive over at ændre eller helt fjerne reparationsgrænsen. Til sammen udgør de 92 mandater og dermed et flertal i Folketinget.  

“Der er gode grunde til at se på reparationsreglen. Vi skal selvfølgelig reparere så meget som muligt og smide så lidt som muligt væk. Det er en generel ressourcebetragtning, og lige nu er der også mangel på biler, så lad os reparere nogle af dem i stedet for at vente på nye kommer til landet. Det vil give mening at graduere skadesgrænsen, så en forhøjelse forbeholdes nyere energieffektive modeller,” siger Radikales Rasmus Helveg-Petersen til Motormagasinet og lover at tage sagen op med regeringen.    

Enhedslistens Rune Lund fastslår, at reparationsgrænsen skal være højere end i dag og siger:    

“Det kan være fornuftigt at kigge på, om det skal gælde alle biler, eller om grænsen skal målrettes nyere biler. Vi må kigge på miljøregnskabet. Selv for ældre biler kan der være logik i at reparere,” siger Rune Lund til Motormagasinet. Over for AutoBranchen Danmark bekræfter Rune Lund, at han tager sagen op med skatteminister Jeppe Bruus.   

Regeringspartiet er enige 

Og netop regeringspartiet Socialdemokratiet er også positive:   

“Jeg har altid syntes, at det var fornuftigt med en højere reparationsgrænse, når der er lærepladser og arbejde i det. Hvis man bare smider det hele væk, så dør en sådan branche ud. Det er værd at holde gang i håndværket. Det kunne være en meget god idé qua situationen med mangel på nye biler og reservedele, at man reparerer på de gamle for at få dem til at køre lidt længere. Det giver arbejde til lærlinge, autolakerere med flere. Det er synd at smide skadede biler til skrot, hvis de forureningsmæssigt er i en klasse, så det kan svare sig at holde dem kørende i nogle år endnu,” siger Socialdemokratiets Bjarne Laustsen til Motormagasinet.   

Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær fastslår over for AutoBranchen Danmark, at Dansk Folkeparti “vil se positivt på” en fjernelse eller forhøjelse af reparationsgrænsen.    

Endelig er også Hans Kristian Skibby, løsgænger og tidl. erhvervsordfører for Dansk Folkeparti også positivt stemt:    

“Situationen i dag er, så man burde kunne ændre på tilgangen, så jeg kunne godt forvente eller håbe på et flertal for, at bilerne i større grad ville kunne blive genopbygget i Danmark. Det vil jeg selvfølgelig gerne have en diskussion med aktørerne om – pladesmedebranchen, autogenoprettere og alle de andre, som arbejder med det. Det er jo vigtigt, at de er med til at fortælle, hvordan de vurderer de nye typer biler – hvor meget eller hvor lidt der skulle ændres i forhold til at give god mening i at udnytte de biler, der trods alt er blevet bygget en gang,” siger Hans Kristian Skibby til Motormagasinet.   

Adm. direktør i AutoBranchen Danmark Gitte Seeberg glæder sig over de politiske udmeldinger:    

“Det er særdeles opmuntrende, at politikerne ser så positivt på at hæve reparationsgrænsen. Vi vil fortsætte dialogen med politikerne og andre aktører for at sikre, at mere bliver genbrugt, og at der bliver skabt flere arbejdspladser på værkstederne,” siger hun. 

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent