Forsikringsbranchen har naturligvis et ansvar over for bilejernes forsikrede køretøjer og hele økonomien i branchen for skadesreparatører. Det er vi hos AutoBranchen Danmark ikke i tvivl om. Vi ved også, at det er ikke altid nemt at få accept fra taksatorer, når det gælder reparationen med de nødvendige materialer eller til de rigtige priser. Vi vil derfor meget gerne opfordre til, at forsikringsselskaberne tager del i debatten.

Er det så rimeligt, at vi som branche er underlagt forsikringsselskabers stramme vilkår og betaling for opgaverne? Det kan man selvfølgelig altid diskutere i slipstrømmen på forsikringsselskabernes kamp om den laveste pris på policeopkrævningen. Her kan man efterlyse en generel holdning til kvalitet og standarder, når forsikringsselskaberne sender signaler til de forsikrede bilejere. Nogle gange risikerer man, at forsikringsselskabets ”kvalitetspolitik” bliver nedlagt og puttet i skuffen i et lidt for hastigt tempo, når skaderne kommer ind på værkstederne og skal takseres.

Adm. direktør Gitte Seeberg var med i fredagens udgave af Motor-magasinet.

Og så er vi tilbage til det store pres på priser, arbejdstider og ikke mindst lakeringsmetoder på de forsikrede køretøjer. En kedelig tendens, som i sidste ende rammer den forsikrede ejer af køretøjet, og som er ved at udvande mange værksteder og lakeres forretningsgrundlag. Her er AutoBranchen Danmark på linje med SKAD og foreningens debatindlæg i Motor-magasinet den 25. januar.

Dårlig økonomi skjules

Men som branche skal vi ikke overgøre problemerne. For rigtig mange kan heldigvis stadig svare, at det går ganske godt. I hvert fald hos de reparatører, som har en nyvognsforretning i ryggen. Her savner AutoBranchen Danmark dog et ledelsesfokus. Faktum er desværre, at dårlig driftsøkonomi på karrosseriværksteder ofte bliver ”skjult” i den samlede økonomi på matriklen. Man kigger på det samlede resultat og får ikke skelet nok til forsikringsbetalinger og vilkår. Det er nogle vilkår, AutoBranchen Danmark tager meget alvorligt, når vi er på vores mange medlemsbesøg rundt om i landet. Og det er en situation, som på ingen måde hjælper de mange selvstændige værksteders forretningsbetingelser. Det samme gælder de alt for mange lakerere, som lider efter mange års markedsudvikling til den skæve side.

Måske vi skal sige nej

Vi oplever altså en udvikling, hvor medlemmer til tider har svært ved at finde deres rette plads og med sindsro kan møde kundernes forventning og kvalitetsoplevelse af det udførte. Der mangler en generel accept fra forsikringsselskaberne om det forhold og de problematikker, som det berører.

AutoBranchen Danmark vil også gøre opmærksom på afregningssystemet Autotaks, når snakken falder på korrektioner i afsendte tilbud. Her bør vi alle huske på aftalelovens paragraffer. Hvis der korrigeres i et afsendt tilbud fra værkstedet, er man i sin gode ret til at afvise den modtagne rapport i systemet med en henvisning til, at selskabets taksator har ændret forholdet til et ”nyt tilbud”. Det vil i praksis sige, at det enkelte værksted, inden for rimelig tid fra rapporten er afsendt, kan reagere med et ”nej tak”.

Budskabet er derfor: Måske flere i branchen skal blive bedre til at sige nej. Det er en øvelse, som kan være sund i situationer, hvor man bliver stillet ringere og presset helt i bund af forsikringsselskaberne.

AutoBranchen Danmark beder altså forsikringsbranchen om at tage deres del af ansvaret. Så vil vi på vegne af alle vores medlemmer tage vores part. Det gælder både for alle vores karrosseriværksteder og de over 300 autolak-virksomheder, vi har i vores organisation.