Alle autolakerere blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer modtog mandag en mail med et spørgeskema.

AutoBranchens VidenCenter reviderer for tiden videncenterets strategi for fremtiden. I den forbindelse er autolakererne blevet bedt om at svare på spørgsmål om deres forventninger til videncenteret.

I spørgeskemaet får lakererne også mulighed for at komme med deres egne kommentarer og bemærkninger til videncenterets arbejde og fremtidige fokus.

”Vi opfordrer alle til at svare, da det er en fortrinlig mulighed for at kunne være med til at præge strategien. Vi er lydhøre overfor alle, der har en mening,” siger Ole Møller, der i efteråret kom til som leder af AutoBranchens VidenCenter med en bred erfaring fra branchen.