Elbiler

Danmark lever ikke op til EU-anbefaling for ladestandere

Et EU-direktiv anbefaler, at antallet af opladelige biler pr. ladepunkt ikke må overstige 10. Dette mål er Danmark meget langt fra at leve op til. Det må den kommende regering ændre på, fastslår AutoBranchen Danmark.  

Ultimo 2021 var der 30 opladelige biler pr. ladepunkt i Danmark, hvilket er tre gange så mange biler, som EU anbefaler.   

Hvis man ikke ser på opladelige biler som sådan, men fokuserer på elbiler, blev der fra 2018 til 2021 også markant flere elbiler pr. ladepunkt. I 2018 var der fire elbiler om hvert offentligt tilgængeligt ladepunkt, mens der ved årets udgang i 2021 var 14 elbiler pr. offentligt tilgængeligt ladepunkt. I marts 2022 var antallet 12 elbiler pr. offentligt tilgængeligt ladepunkt, hvilket dermed ikke lever op til EU’s anbefaling om maksimalt 10 opladelige biler (dvs. inkl. pluginhybrider) pr. ladepunkt.  

Det fremgår af AutoBranchen Danmarks rapport Danskernes Biler 

Og det er langt fra godt nok, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

“Det er af stor betydning for en hurtig grøn omstilling af transportsektoren, at ladeinfrastrukturen bliver udbygget i et tempo, der matcher salget af grønne biler, så mangel på eller lange køer ved offentligt tilgængelige ladepunkter og rækkeviddeangst ikke afskrækker folk fra at købe en elbil. Det nye Folketing må derfor sikre en hurtig og omfangsrig udbygning af ladeinfrastrukturen,“ siger hun.  

Brug for flere hurtig- og lynladere 

Af Danskernes Biler fremgår det, at langt størstedelen af ladepunkterne i Danmark er i dag normalladere, mens hurtigladere ved årsskiftet udgjorde 10 procent og lynladere omkring 5 procent af ladepunkterne. Den europæiske interesseorganisation Transport & Environment anbefaler, at der i 2020 var 40 opladelige biler pr. hurtiglader og 85 opladelige biler pr. hurtiglader i 2025.   

Ved indgangen til 2022 var der i Danmark cirka 95 elbiler og 212 opladelige biler pr. hurtig- og lynlader.   

Her er Danmark altså også et stykke fra anbefalingen, men udbygningen af hurtig- og lynladere tager fart og en pulje til hurtig- og lynladere vil fordoble antallet af ladepunkter i forhold til antallet ved årsskiftet.   

“Det er afgørende, at der bliver sat mange flere hurtig- og lynladere op i en fart. Og det skal være i hele landet og ikke kun langs motorvejene,” fastslår Gitte Seeberg.   

Mangel på ladestandere afskrækker

En meningsmåling foretaget af Voxmeter for AutoBranchen Danmark viser, at manglen på ladestandere er den anden vigtigste årsag, ud af seks, til, at danskerne vil afholde sig fra at købe en elbil. Selv bilens pris er mindre afskrækkende for danskerne end manglen på ladestandere.   

Det problem genkendes også af landets bilforhandlere, der i en undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer angiver ladestandere som en af de primære udfordringer ved salg af elbiler:  

Kun 9 procent af forhandlerne er tilfredse med ladeinfrastrukturen i deres lokalområde.  

66 procent angiver mangel på ladestandere som en udfordring ved salg af elbiler.  

Kontakt

Rune Langhoff Sørensen

Eftermarkeds- og klimakonsulent