Arbejdsgiver

De unge trives på autouddannelserne 

Når det handler om trivsel, så er der mange ting, der går bedre for lærlingene i autobranchen. Men der er også plads til flere forbedringer. Og så er der brug for, at folkeskolerne forbedrer deres rådgivning om erhvervsuddannelser markant. 

Det er nogle af konklusionerne af den trivselsundersøgelse, som AutoBranchen Danmark har lavet i samarbejde med erhvervsskolerne. 

Næsten 700 elever/lærlinge fra 17 erhvervsskoler har svaret på undersøgelsen. Fælles for dem alle er, at de er i gang med at uddanne sig til enten mekaniker, karrosseritekniker eller autolakerer. 

84 procent af mændene og 67 procent af kvinderne svarer, at de trives godt eller meget godt på uddannelsen. For kvindernes vedkommende er det et fald på 10 procentpoint.  

Knapt fire ud af 10 kvinder svarer, at de har oplevet en eller anden form for seksuel krænkende adfærd eller mobning. Eleverne kunne svare “rigtigt meget”, “meget”, “lidt” – næsten tre ud af 10 har svaret i kategorien “lidt”. Også 17 procent af mændene har oplevet en aller anden grad af krænkende adfærd eller mobning. I den anden ende af skalaen svarer 61 procent af kvinderne og 74 procent af mændene, at de slet ikke har oplevet krænkende adfærd eller mobning. 

“Et tilfælde er et for meget. Det er vigtigt, at vi taler til ordentligt til hinanden og opfører os ordentligt, selv om vi er pressede og har travlt i hverdagen. Vi har faktisk lige nu et godt samarbejde med Dansk Metal, der sætter fokus på respekt på værkstedet og på, at vi alle har forskellige grænser. Det er et meget vigtigt emne, og vi anbefaler virksomhederne, at man laver en chikanepolitik,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. 

Næsten syv ud af 10 lærlinge oplever, at der er et godt miljø i virksomhederne i forhold til at rumme alle uanset køn, etnicitet, religion, alder og så videre. Omvendt mener 11 procent af mændene og knapt 6 procent af kvinderne, at kulturen i virksomheden ikke er god nok på det punkt.  

Når der i grove træk er en kultur, der rummer alle, så kan det være en teori, at eventuel dårlig trivsel kommer af den krise og uvished, corona skabte i 2021. 

Folkeskolen skal styrke vejledning 

Vejledningen i folkeskolen er ikke imponerende.  

71 procent af eleverne svarer, at de ikke fik tilstrækkelig vejledning til deres uddannelsesvalg i folkeskolen. Skiller man pigernes svar ud, kan man se, at 82 procent af pigerne mener, at vejledningen var for dårlig. Dermed er brug for at se på vejledningen i forhold til erhvervsuddannelser. 

“Vi har en række forslag til politikerne. De skal fortsætte arbejdet med at aflive myter. Der er stadig kvinder, der har sværere ved at finde læreplads end mændene. Det skal vi have ændret på. Politikerne skal blandt andet også gøre det mere fleksibelt at skifte uddannelse,” siger Gitte Seeberg.  

Hun har også et budskab til virksomhederne:

“Der findes et centralt sted, hvor alle elever kigger efter ledige lærepladser – lærepladsen.dk. Den skal virksomhederne huske at bruge. Slå jeres ledige stillinger til lærlinge op der,” siger Gitte Seeberg.

Trivselsrapporten på autouddannelserne kan hentes her