Bilafgifter

Frist for genoptagelse af momsfradrag for leasingydelser udløber 14. juni  

Som AutoBranchen Danmark tidligere har beskrevet, ændrede Skattestyrelsen i december praksis i forhold til momsfradrag for leasingydelser af demonstrations- og udlejningsbiler. 

Det betød, at virksomheder, der tidligere har fået afvist eller måske slet ikke har søgt momsfradrag, kunne få genoptaget deres sager. 

I styresignalet fra december, skriver Skattestyrelsen, at der kan anmodes om ordinær genoptagelse, hvis en autoforhandler har taget begrænset momsfradrag eller slet ikke har taget momsfradrag af leasingydelser af demonstrations- og udlejningspersonbiler, som kun har været anvendt til virksomhedens momspligtige formål.  

Denne mulighed for genoptagelse i henhold til styresignalet løber frem til 14. juni 2022.  

Se vores tidligere artikel her 

Kontakt

Abid Khan

Juridisk chef / advokat