Bilforhandlere

Hvornår er jeres kunder berettiget til at klage over rækkevidden på elbiler?

I takt med at der bliver solgt flere og flere elektriske biler, ser vi også  flere tvister om forventningerne til bilernes rækkevidde. Nogle tvisterne ender i Ankenævn for Biler, hvilket betyder, at vi begynder at få mere og mere retspraksis på området.

Afgørelserne herfra viser indtil videre, at hvis bilens rækkevidde holder sig inden for producentens anvisninger, afvises kundens klage. Det følger retspraksis for de fossile biler, hvor kundeklager ligeledes afvises af nævnet, hvis brændstof pr. liter holder sig inden for producentens godkendte målinger.

Et væld af ting påvirker rækkevidden

Det kan være lidt svært at vurdere, om en bil holder sig inden for producentens rækkevidde-tal. Rækkevidden afhænger af flere faktorer, herunder vind og vejr, temperaturgrader, kørestil, hastighed, brug af varme, klimaanlæg og dækstørrelse.

Herudover slides batteriet løbende, hvilket selvfølgelig har betydning for bilens rækkevidde. En del producenter softwareopdaterer dertil løbende bilens batterikapacitet, så der frigives noget ekstra kapacitet til forbrugeren, som ellers er ”gemt væk” af producenten, netop til dette formål, så ”state of health”, som de kalder det, kan opretholdes på den i salgsmaterialet, lovede rækkevidde.

Sådan gik Ankenævn-sag

I en nyligt afgjort sag fra ankenævnet, klagede en køber af en ny Hyundai Ioniq EV 28 kWh over, at han ikke kunne køre til og fra arbejde på én ladning (fra København til Sorø), som han ellers var blevet lovet af sælgeren. Hyundai har angivet rækkevidden til 280 km, mens kunden oplyste i forbindelse med sin klage, at han kun kunne køre 110 km med makshastighed på 100 km/t på en ladning.

I forbindelse med ankenævnssagen, blev bilens rækkevidde testet af en sagkyndig udpeget af nævnet. Sagkyndige kørte 180 km i bilen, og kunne se, at det af bilens systemer var estimeret til at kunne køre 245 km, som jo altså er under det oplyste.

Sagkyndige kunne dog pege på en række plausible forhold, der gjorde, at bilens rækkevidde var forkortet. Bl.a. er rækkevidden estimeret efter brugernes generelle kørsel indtil nu, samt brug af aircondition og lufttemperatur, som på besigtigelsestidspunktet var 16 grader, hvilket ikke er helt optimale forhold for rækkevidden. Herudover havde kunden fået monteret andre dæk med en anden hjulstørrelse, hvilket sagkyndig også vurderede kunne have indflydelse på rækkevidden.

Sagkyndiges konklusion var, at der ikke kunne konstateres fejl på bilen, og at den konkrete måling var tilstrækkeligt belæg for den afgørelse. Nævnet valgte herefter at følge sagkyndiges vurdering, og afviste kundens krav om ophævelse af handlen.

Baggrunden for udfaldet

Det, der kan udledes af sagen og retspraksis fra ankenævnet er, at hvis der ikke kan findes konkrete fejl på bilen, der påvirker bilens rækkevidde, og det vurderes, at der er en rimelig sandsynlighed for, at den af producenten opgivne rækkevidde kan opnås ved optimale forhold, afvises klager over for kort rækkevidde.

Mit råd til alle forhandlere er derfor at forholde sig kritisk, når en kunde klager over rækkevidde, men at reklamationen selvfølgelig skal tages alvorligt, og at bilen inden for formodnings- og garantiperioden skal undersøges af forhandleren for kørselsmønstre, antal brugere, dækstørrelse, brug af aircondition og alle de andre faktorer, der spiller ind. Især vil kørsel om vinteren med lave temperaturer, og især frostgrader, påvirke rækkevidden negativt – og det er altså ikke nødvendigvis en mangel, hvis bilen under de rette forhold, kan køre det, der er oplyst af producenten.

Nævnet afslutter sin afgørelse med at nævne, at ovenstående er forhold, man som køber skal tage med i betragtning, når man kigger på og til sidst køber en elbil – præcis som salgsrågiverne er vant til med benzin-, diesel-, og hybridbiler. Og for at undgå ærgrelser hos kunden og reklamationer er netop dén forventningsafstemning med kunden virkelig vigtig. Så vær ærlig og tag en god snak med kunden om rækkevidden.

Kontakt

Juridisk hotline