Prøveplader skal man ikke spøge med, og man skal slet ikke lade andre end de ansatte eller en indehaver køre rundt med dem. En dom fra Landsretten viser nemlig, at det i værste fald kan betyde både bøde og betinget fængselsstraf. I den konkrete sag er både et leasingselskab og en direktør i firmaet blevet dømt for at have ladet en tredjemand køre rundt i en bil på prøveplader – uden at tredjemand vel at mærke var ansat i firmaet.

Ifølge Landsretten er det et brud på registreringsafgiftsloven. Samtidig var overtrædelsen også af så grov karakter, at retten betragtede det som et bevidst brud, hvilket også var en medvirkende faktor til de skærpende omstændigheder med fængsel og store bøder.

“Landsretten anså det ikke for en formildende omstændighed, at direktøren betragtede tredjemanden som en medarbejder. Landsretten vurderede derfor forseelsen som en forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven, som udover betaling af registreringsafgiften medførte bødestraf og betinget fængsel”, siger Lars Ellegaard, jurist hos AutoBranchen Danmark.

Kørte til og fra Tyskland

Afgørelsen fra landsretten viser hertil, at tredjemanden, som ulovligt kørte rundt i bilen med prøveplader, brugte den pågældende bil til at hjælpe med til at drive leasingforretningen. Det betød tredjemanden kørte til og fra Tyskland, hvor han sørgede for, at nye leasingbiler blev hentet til landet og klargjort. Men ved at gøre det indførte føreren samtidig det pågældende køretøj i Danmark med prøveplader og unddrog derved den danske stat for registreringsafgift. I alt har Landsretten vurderet, at omfanget løber op i 244.230 kr.

Bøder og fængsel

Konsekvenserne er også til at tage at føle på, når man læser afgørelsen fra Landsretten. Indehaveren af virksomheden er det, retten kalder for en ‘professionel erhvervsdrivende’, der burde have indset, at han ikke bare kan overlade den pågældende bil til en tredjemand uden at overtræde loven for reigstreringsafgift. Samlet dømmes virksomheden til en bøde på 225.000 kr., mens indehaveren får 40 dages betinget fængsel – hertil en tillægsbøde på 122.115 kr.