Bilafgifter

Kritisabelt at Motorstyrelsen stadig skylder forhandlere millioner

Mens Motorstyrelsen stadig skylder millioner af kroner til bilforhandlerne, er staten begyndt at kræve penge op for coronalån og momsudskydelse. 

Som mange af medlemmer af AutoBranchen Danmark allerede ved, er Motorstyrelsen stadig i gang med at omberegne registreringsafgift på køretøjer, som blev indregistreret i perioden 18. december 2020 til og med 31. maj 2021. 

I december 2021 gennemførte Motorstyrelsen de fleste omberegninger, men en gruppe mangler stadig. Denne gruppe indeholder beregningerne med forkert registreret brændstofnorm. Omberegningerne har i flere tilfælde medført, at der er opstået usikkerhed om størrelsen på registreringsafgiften, og en efterregulering af de betalte afgifter er og har været derfor nødvendig.   

Motorstyrelsen meldte d. 25. april ud, at de er i gang med at udsende afgørelser på ca. 16.000 omberegninger lavet på bindende købs- og leasingaftaler. Der er i første omgang sendt afgørelser afsted i uge 14 og igen fra og med uge 16.  

Afgørelserne, som kommer fra Motorstyrelsen, er som udgangspunkt opgjort ud fra den registreringsafgift, der oprindelig er betalt. Ved nogle køretøjer har Motorstyrelsen i den mellemliggende periode lavet en omberegning og opkrævet eller refunderet et eventuelt forskelsbeløb. Resultatet af den tidligere fejlagtige omberegning bliver dog reguleret sammen med resultatet af den nye beregning af registreringsafgift. 

For AutoBranchen er det stærkt utilfredsstillende, at omberegningerne stadig ikke er afsluttede. Mange forhandlere har haft eller har stadig millioner af kroner til gode hos staten, som endnu ikke er udbetalt. 

Seeberg: Uholdbar situation 

”Det fuldstændig uholdbart, at vores forhandlere endnu ikke har fået alle de penge, som de har lagt ud for staten. Det må og skal der bringes styr på – hellere i dag end i morgen,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør for AutoBranchen Danmark. 

Hun bakkes op af Naser Al-Zakta, jurist i AutoBranchen Danmark, som står til rådighed med råd og vejledning til forhandlerne, hvoraf mange netop i denne tid også står til at skulle tilbagebetale coronalån og moms – mens staten altså stadig skylder dem penge for fejlagtige beregninger.   

”Det er en ærgerlig og svær situation vores forhandlere står. Mens én myndighed skylder dem penge for fejlagtige beregninger og har gjort det længe, begynder en anden myndighed nu at opkræve penge fra de forhandlere, der har optaget coronalån eller foretaget momsudskydelse i forbindelse med nedlukningerne sidste år. Staten burde betale de penge tilbage, som de skylder forhandlerne i en fart, men vi står klar med råd og vejledning til alle de forhandlerne, der måtte have brug for det,” siger jurist Naser Al-Zakta.  

AutoBranchen Danmark vil fortsat være i dialog med relevante myndigheder for at lette byrden for forhandlerne. 

Kontakt

Juridisk hotline